זמן מעלה גיליון 1000

127 pages
4 views
of 127
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
‫מאז‬ ‫ועד‬ ‫היום‬ ‫מהגיליון הראשון עד גיליון ה‪1000-‬‬ ‫כ ו באלול תשע ח ‪…
Transcript
‫מאז‬ ‫ועד‬ ‫היום‬ ‫מהגיליון הראשון עד גיליון ה‪1000-‬‬ ‫כ"ו באלול תשע"ח ‪ 6.9.2018‬גם באתר ‪ myzman.co.il‬ובאפליקציה "מעלהנט"‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫כ"ו באלול תשע"ח ‪ 6.9.2018‬גם באתר ‪ myzman.co.il‬ובאפליקציה "מעלהנט"‬ ,C= 4D4D 804, 20E? E060</ -2 9 E060< .=09/ 702, /C0-< E0;2/ 29D -2 9 A /2+ CB0,, /24E? E0=D .44; :0?73 0,; /?A9 �������� ���� ĐĕĘď ď"ĝč ïøëüýô êþëô ë ï ÿ ñ �“�� è öæ ģĕĔĚĝđģ î ø ������ ���������� óíë ïÿïæ ÷íï óè Āëñþø Āþïñô óïôëé éëôïòê óïòÿæ êòøôç ���� êïþëæĀò éëôïò Āëöòç÷ õëôê !���� ����� õêñ ïîëô ëþïç ó !���� èë ęĕĜĠ ĕĘđĠĕĔ ĕČđĠĤ/ĕĔĚĝđģ ĤđģĕďĠ ěĐė ĕĔđĚĘ đĤĥģĦĐ ?ĤĦđĕč čđĔĐ ĦČ ������ ����ęĕĢđĤ ����� ������� Ğđčģ ĤđĠĕČ ęĕĕĦĠĥ ęēđĦ ,ĤĜĕĕĘĕĕČ ,ĦđčĎ ĤđģĕĜĚ ĐđđĞĥč ĤĞĕĥ ĦďĤđĐ ����� ĦđčĎđ ęĕĝĕĤ ĦĞĕčĢ ĦďēđĕĚ ğĤĥ ĦđđĞĥ ĐđđĞĥč ęĠĥđ ĦđčĎ čđĢĕĞ èîþëú÷ êïæý ������ ���� ����� êïçîýëæ êéëý÷ ������� ������ òïèþ þïè 050-9971380 îôëîëæ þïè (06 ĦĜđėĥ) 14/10 ğĘĢĐ 'ēĤ ! " # # $ # # $ ! 054-3118115 :�� ������ ���� 54/4 ���� 050-3090620 ,052-4861166 ďÂĝč !ġĕģ ĞĢčĚ ĞčĢđ ĐĜģĦĐ ĘĘđė ġĞĚ ĐĘđĎĤĠ ĦđĘĚĥ ĤēčĚ ĤÂĚĘ Ĭ300 -Ě ĘēĐ ĐđđĢĚ Ħč 15/8/18 ďĞ ęĕĜĕĚĒĚĘ* Ĭ 229-č ğĤđē ĕđĤĕģ x ęđĕĜĕĚđĘČ /ġĞĚ ĦđĤďĎđ ĦđĘđĎĤĠ ĐĕĕĜĥ ĐĚđģ ,ęĕĚđďČ ěđĕĜģ x ĕĔĔĜĕĝ Čĥď x ęđĕĜĕĚđĘČ /ĦĕĜđĚĥĚĥ ěĎ ĦĤđČĦđ ĔđĐĕĤ x ęĕĘĜĠĚđ ġĞĚ ęĕĜĝēĚ !ĘėĐ ĘĞĚ ĦđĕĤēČđ ĦđĤĕĥ 050-900-1156 (ČĦĘď ďĕĘ) 052-4838511 ĦĕĘĎ ġĞ Čĥďđ đĥĠē -č đĜĦđČ ěđĜģĦĘ ğđĠėč* ęĕčĥēĚ ĕČĜėĔ ‫גבאי‬ ‫ספיר‬ ‫ שיטות‬3-‫בניית ציפורניים ב‬ ÂÈ„ÂËÒ ‫לק ג‘ל פן גבות ושעוות גוף‬ ‫איפור ערב וכלות‬ {†w{w yw†{z v‰{z€ƒw‰ ęđČčĤčđĘ ďĞĘČ ‫תסרוקות ערב וכלה‬ Dip paoder ‫לק ג‘ל‬ ‫שוודי‬/‫מסאג‘ אבנים חמות‬ ġđĞĕĕ ‫רפואי‬-‫פדיקור פרא‬ ,ĕđđĕĘđ ĕĜđĠĘĔ ĐėĤďĐ ,ęĕĜĎđĐ ęĕĤĕēĚ ‫טיפול פנים‬ ,ęĜĕē čĥēĚĐ ĦđĘģĦ ĕĎđĝ Ęė ěđģĕĦ 8 {tyv ~tŠ~ „ˆs€ ‫ פדיקור‬ ĦĕĦĕčĐ ĔĜĤĔĜĕČĐ ĦĥĤđ ‫רפואי‬ ‫טיפול פנים‬ ‫כולל עיסוי צוואר‬ ₪100 ₪250 052-3855378 !ĦĕčĐ ďĞ ĦđĤĕĥ 050-7502300 ‫ ספיר גבאי‬18/3 ‫ כיכר הקרן‬,‫מרכז מסחרי‬ ! " # "‫ ובאפליקציה "מעלהנט‬myzman.co.il ‫ גם באתר‬6.9.2018 ‫כ"ו באלול תשע"ח‬ 4 ÌÚ ‰˘„Á ‰˘ ÌÈ‚‚ÂÁ ¯‡Ó ÌȘ˙ÓÓ‰ ˙ÂÏÈÒÏÒ ¯Á·Ó ÌÈÏ˘Â¯È· È˙ÂÎȇ‰Â Ï„‚‰ È˘‰ ÈÊ ÂÓ ÌÚ ÌÈ„·ÂÚ ·ÂÚ È„Ú ¨˙Â„Ò ÌÈ„ ‰˜Â˙Ó ‰·ÂË ‰˘ ÂÈ˙ÂÁÂ˜Ï Ï‰˜Ï ÌÈÏÁ‡Ó đĜĦđČ đĥĠē :ĐēĕĦĠ ĦđĞĥ ģđčĝĕĕĠč ,07:45-22:30 ĦđĞĥĐ ěĕč 'Đ-'Č ęĕĚĕ 02-6247304 ,07 ĦĜđėĥ ,31 ĎđĚĘČĐ 'ēĤ :ęĕĚđďČ ĐĘĞĚ ğĕĜĝ ,ĦčĥĐ ĦĝĕĜė ĕĜĠĘ ĐĞĥ ďĞ :'đ ęđĕ 02-6415302 ,ĘčđĕĐ ĦĕĤģ ĕĤēĝĚ ĒėĤĚ ,1ĕČđđĎđĤđČ 'ēĤ :ĘčđĕĐ ĦĕĤģ ğĕĜĝ 22:30 ďĞđ ĦčĥĐ ĦČĢĚ :ĥ"ĢđĚ 02-6439966 :ĝģĠ Ŭ 050-5444162 :đďđď ęĕďčđĞ ĕďĞđđĘ ĦđĜĚĒĐ 5 ∑ "‫ "מעלהנט‬‰Èˆ˜ÈÏÙ‡·Â ¢Ë‰ÏÚÓ¢ myzman.co.il ¯˙‡· ‫ ובאפליקציה‬myzmanÆcoÆil ‫ באתר‬Ì‚ ‫∞≥ גם‬Æ∏Æ≤∞±∏ 6.9.2018 ‫תשע"ח‬ Á¢Ú˘˙‫באלול‬ ÏÂχ·‫כ"ו‬ Ë¢È ‫@‪;7/3D7‬‬ ‫‪Jewelry Gold Design‬‬ ‫בס"ד‬ ‫‪ w‬עיצוב תכשיטים ‪ w‬תכשיטי זהב ‪ 14K‬ויהלומים‬ ‫‪ w‬תכשיטי אומנות בעבודת יד‬ ‫‪ w‬שירות תיקונים וצורפות ‪ w‬צמידים מרוקאים‬ ‫מבצעים לרגל החג!‬ ‫צמידים‬ ‫מבחר תכשיטי יהלומים‬ ‫מבית בכור צבאן‬ ‫תכשיטי‬ ‫שרשרת‬ ‫מרוקאים‬ ‫והבורסה לתכשיטים‬ ‫זהב‬ ‫שם זהב‬ ‫‪170‬‬ ‫ויהלומים‬ ‫‪₪‬‬ ‫לגרם‬ ‫הנחה‬ ‫‪60%‬‬ ‫קולקצייה‬ ‫חדשה‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪2/36 2>G3 5<G 05‬‬ ‫קניון אדומים‪ ,‬קומה ב'‪ .‬טלפון‪02-5901666 :‬‬ ‫כ"ו באלול תשע"ח ‪ 6.9.2018‬גם באתר ‪ myzman.co.il‬ובאפליקציה "מעלהנט"‬ ‫‪6‬‬ ď"ĝč ĎēĐ ěēĘđĥĘ Ĕđĥĕģ ĕĤĒĕčČđ ęĕĘė Ęĥ čēĤ ěđđĎ Ě ĝ Ě ĕĕĔ ĕĠ Đ ę Ğ ę Ęĥ đĚ Ďē ěē Ęđ ĥ ę ĕė Ĥđ Ğ 10% ĐēĜĐ ěđďĞđĚ ĕĤčē Ĭ 100 ĘĞĚ Ę ĐĕĕĜģč* ęĕĤĒĕčČ ĦđģđđĤ ĦčĕĝĚ :ĦđčĕĝĚĐ ĕĎđĝ ĘėĘ ęĕĔđĥĕģđ ęĕĤĒĕčČ ...ďđĞđ ďđĞđ ęĕĎĦđĚĚ ĦďĘđĐ ĕĚĕĘ ęĕĔđĥĕģ ęĕĞđĤĕČđ ĦđĜđĦēĘ ,13 ĦđĞĕčĜ čđēĤ ĤĔĚ 300 ģĤ 09:00-19:00 Đ-Č ęĕĚĕ ,02-5399915 "ĝĚĕĕĔ ĕĠĐ" -č đďĕĘģĐ .ęĕĚđďČ ĐĘĞĚ !ĘĝĤĠđĥĐĚ 7 "‫"מעלהנט‬ ‫ ובאפליקציה‬myzman.co.il ‫ גם באתר‬uvq{qust{ myzman co il e¥­¡©¯«e ¡¦³´¦©±ž¢ myzmanqcoqil µ·ž ªŸ 6.9.2018 ‫תשע"ח‬ ‫כ"ו באלול‬ ¤e¯¶· ©¢©ž že¦ ‫בית חב“ד‬ ‫מעלה‪-‬אדומים‬ ‫גיליון מס‘ ‪372‬‬ ‫בס“ד‬ ‫"אתם נצבים היום כולכם‬ ‫לפני ה' אלוקיכם‪"...‬‬ ‫להתאחד יחד כל איש ישראל כאיש אחד‬ ‫רק אז יכולים לזכות בדין‪ .‬מציאותו של‬ ‫גוף הכתבה‪" :‬אתם נצבים היום כולכם‬ ‫בלב אחד ואז נזכה כולנו יחד זכאין בדין‬ ‫עם ישראל היא מציאות אחת ורק הגופים‬ ‫לפני ה' אלוקיכם‪ "...‬בפסוק זה בו פותחת‬ ‫ועוד והוא עיקר שנזכה להיכתב ולהיחתם‬ ‫מחלוקים‪ .‬עניין זה הוא שורש ויסוד לכל‬ ‫פרשתנו מרומז עניין ראש השנה‪" ,‬יום הדין"‬ ‫לשנת הגאולה האמתית והשלימה! שנה‬ ‫עבודת התשובה בחודש אלול ועשרת ימי‬ ‫הבא בסמיכות תמיד לפרשת נצבים‪ .‬וכפי‬ ‫טובה ומתוקה!‬ ‫תשובה ורק לאחר מכן באה עבודת ה'‬ ‫שמסבירים המפרשים שרק כאשר עומדים‬ ‫הרב ארז ליפשיץ‬ ‫הפרטית של כל יהודי ויהודי‪ .‬יהי רצון שנזכה‬ ‫עם ישראל במעמד ומצב של אחדות‪ ,‬כולכם‪,‬‬ ‫סדנת שופר בכל מוסדות‪H7@3/G2 2>3<H2‬‬ ‫החינוך בעיר‪ :‬בימים אלה מקיים בית חב''ד סדנת‬ ‫שופר עשירה ב‬ ‫תוכן בכל מוסדות החינוך בעיר‪ .‬חוויה לילדים מובטחת!‬ ‫לפרטים והזמנה הרב עידן חסיד‪.‬‬ ‫‪052-6111830‬‬ ‫"בוא וראה‪ ,‬כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה‪ ,‬שבכל‬ ‫מגולהלגאולה‬ ‫מקום שגלו‪ ,‬שכינה עמהן‪ ...‬ואף כשהן עתידין ליגאל‪,‬‬ ‫שכינה עמהם‪ ,‬שנאמר 'ושב ה' אלוקיך את שבותך'‪,‬‬ ‫הדלקת נרות‬ ‫'והשיב' לא נאמר אלא 'ושב'‪ ,‬מלמד שהקב"ה שב‬ ‫שבת פרשת‪" :‬ניצבים"‬ ‫עמהן מבין הגלויות"‬ ‫)מגילה כט‪,‬א(‬ ‫‪19:31‬‬ ‫• יציאה‪:‬‬ ‫‪18:19‬‬ ‫כניסה‪:‬‬ ‫• ‪• www.maale-adumim.com t habad770ma@gmail.com‬‬ ‫רח‘ הנחלים ‪ ,770‬פארק אדומים‪ ,‬טל‪02-5354960 :‬‬ ‫כ"ו באלול תשע"ח ‪ 6.9.2018‬גם באתר ‪ myzman.co.il‬ובאפליקציה "מעלהנט"‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫כ"ו באלול תשע"ח ‪ 6.9.2018‬גם באתר ‪ myzman.co.il‬ובאפליקציה "מעלהנט"‬ ‫כ"ו באלול תשע"ח ‪ 6.9.2018‬גם באתר ‪ myzman.co.il‬ובאפליקציה "מעלהנט"‬ ‫‪10‬‬ ‫חג!‬ ‫יום‬ ‫יום‬ ‫עושים לכם חגיגה במחירים‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪Special‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ב‪-‬‬ ‫ ‬ ‫בלאק לייבל‬ ‫‪ 1‬ליטר‬ ‫מוגבל ל‪ 2 -‬יח‘ בלבד‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫גלנמורנג‘י ‪ 10‬שנה‬ ‫‪ 700‬מ“ל‬ ‫ ‬ ‫גלנפידיך ‪ 12‬שנה‬ ‫ ‬ ‫‪ 700‬מ“ל‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫שיוואס‬ ‫‪ 1‬ליטר‬ ‫ ‬ ‫הר חרמון‪/‬ברקן‪/‬‬ ‫‪ PC‬פריווט קולקשין‬ ‫סטוליצ‘ניה‬ ‫גראוטס‬ ‫פינלנדיה‬ ‫בלוגה‬ ‫‪ 1‬ליטר‬ ‫‪ 1‬ליטר‬ ‫‪ 1‬ליטר‬ ‫‪ 1‬ליטר‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫קסטיל רוז‘‬ ‫בקס ארגז‬ ‫הייניקן ארגז חד פעמי‬ ‫קורונה ארגז‬ ‫‪ 6‬יח‘ ‪ 330‬מ“ל‬ ‫‪ 12‬יח‘ ‪ 500‬מ“ל‬ ‫‪ 24‬יח‘ ‪ 330‬מ“ל‬ ‫‪ 24‬יח‘ ‪ 335‬מ“ל‬ ‫על מגוון היינות‬ ‫*פרט לחדר היין‬ ‫*תוקף‪ :‬מתאריך ‪ 29.8.18‬עד ‪ ,9.9.18‬סניף מישור אדומים בלבד‪ ,‬פיופ רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת שתחפוץ ‪ Ŭ‬ט‪.‬ל‪.‬ח‬ ‫מישור אדומים‪ :‬רחוב האוגדה ‪ ,1‬מתחם י‪ .‬צרפתי ‪02-5811122 i‬‬ ‫אזהרה‪ :‬צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות‬ ‫‪11‬‬ ‫כ"ו באלול תשע"ח ‪ 6.9.2018‬גם באתר ‪ myzman.co.il‬ובאפליקציה "מעלהנט"‬ ‫מחסן עצים‬ ‫טו‬‫ה‬ ‫א‪.‬מ‪.‬מ‪.‬‬ ‫ם‬‫רי‬‫חי‬‫מ‬‫ה‬ ‫!‬‫ן‬‫ו‬‫י‬‫ס‬‫י‬‫נ‬ ‫מעל ‪ 30‬שנות‬ ‫ר!‬‫ת‬‫יו‬‫ב‬ ‫ם‬‫בי‬ ‫מאחל ללקוחותינו‬ ‫ולכל עם ישראל‬ ‫שנה טובה‬ ‫וחג שמח!‬ ‫מבצעים מיוחדים לסוכות‬ ‫כל סוגי העצים‪:‬‬ ‫לפינות זולה פרגולות גדרות דקים‬ ‫לנגר המקצועי והחובב‬ ‫נשמח לראותכם בכל ימות השבוע בשעות ‪ 08:00-17:00‬ובימי ו'‪08:00-12:00‬‬ ‫רח' אופירה ‪ 17‬מישור אדומים‪ ,02-6513335 ,‬פקס‪02-6509920 :‬‬ ‫כ"ו באלול תשע"ח ‪ 6.9.2018‬גם באתר ‪ myzman.co.il‬ובאפליקציה "מעלהנט"‬ ‫‪12‬‬  Š ‚—…Œ‚Š ‚ŽƒŒ˜‚ ƒ–… ˜ •– ŠŠ— †Œ •‡– Œ ‚•‡‡Œ–ƒ’ ˜ƒ˜Š “‡ƒƒŽ ‘ƒ€ ˜ƒŽƒ–~ “– –†Œ 10 ŠŠ— †Œ •‡– Œ ƒŠ€ ‡•Œ ˜ƒ˜Š “‡ƒƒŽ ‘ƒ€ ˜ƒŽƒ–~ “– –†Œ 12 ʩ–‡” ‹ ˜ƒ˜Š ˜ƒ‡‡ –… Œ EGGER, ARPA,PURMEX ˜‡ Œ ‹‡Žƒƒ€ BLUM ‡–‡” ‹ ˜ƒ˜Š ‹ƒ‡Ž‡ŒƒŠ~ ƒƒ€ ˜ƒ‡Š~–€†Ž‡~ ˜ƒ‡‡ ‹‡Žƒƒ€ ‚’Š• ‹Ž† BLUM ‚†•— ‚•‡–† ˜ƒ–‡€Œ 6 ‚†•— ‚•‡–† BLUM  ‚’Š• ‹Ž† BLUM ‚†•— ‚•‡–† ˜ƒ–‡€Œ 8 ‚†•— ‚•‡–† ˜ƒŽ‰‚ƒ ˜Š ŠŠ… ‡ƒ•‡Ž ‡–Œƒ… ˜Š€ BLUM HK …ƒ– Œ  160  …‡ŒŠ ˜ƒŽ‰‚ƒ ˜Š ŠŠ… ‡ƒ•‡Ž ‡–Œƒ… ˜Š€ BLUM HK …ƒ– Œ  160 ‹‡Œ~ƒ˜ ‹‡‡ƒ’‡” 3 ,ƒŒƒ‰ …‡ŒŠ ‹‡Œ~ƒ˜ ‹‡‡ƒ’‡” ,ƒŒƒ‰ 5  †Ž• ‚–‡… Š ‹‡ƒ ‡ƒ ‹‡Žƒƒ€ 4 ~ €ƒ –‡•  ~ …†—Œ “– –†Œ 4  †Ž• ‚–‡… Š ‹‡ƒ ‡ƒ ‹‡Žƒƒ€ 6 ‰ ~ €ƒ –‡•  ~ …†—Œ “– –†Œ 5 „– ŠŠƒ‰ ƒ‚ƒ ŠŒ–‰ ‹€ ’ƒ† ‚ƒƒ•~ ˜‡ Œ –ƒ‡‰ Œ  „– ŠŠƒ‰ ƒ‚ƒ ŠŒ–‰ ‹€ ’ƒ† ‚ƒƒ•~ ˜‡ Œ –ƒ‡‰ Œ  5 D 19,800 ŒŒ ŠŠƒ‰ D 24,980 ŒŒ ŠŠƒ‰ ‚Ž•˜‚ƒ ‚Š ƒ‚ ‚‡Œ ‚Ž•˜‚ƒ ‚Š ƒ‚ ‚‡Œ ˜ƒ–‡€Œ 8 ‚†•— ‚•‡–† BLUM ‡–‡” ‹ ˜ƒ˜Š ‚–‡… Š –‡Ž–ƒ’ ƒŠ‡— ˜Ž ƒŒ ˜‡‡ †Œ •Š… ƒ~ ”ƒŒ –ƒŽ˜  ” ˜ƒ˜Š “‡ƒƒŽ ‘ƒ€ ˜ƒŽƒ–~ “– –†Œ 12 ‹‡Œ~ƒ˜ ‹‡‡ƒ’‡” ,‹‡ŽƒŒƒ‰ €ƒ„ …‡ŒŠ ˜ƒŽ‰‚ƒ ˜Š ŠŠ… ‡ƒ•‡Ž ‡–Œƒ… ˜Š€ ˜ƒŽ‡–†‡ƒ €ƒ„ ƒ~ BLUM HK …ƒ– Œ  160  ‚’Š• ‹Ž† BLUM ‚†•— ‚•‡–† ‚‡Žƒ ƒ „– ŠŠƒ‰ ƒ‚ƒ ŠŒ–‰ ‚†ŽŠ†~ ‹€ ’ƒ† ‚ƒƒ•~ ˜‡ Œ –ƒ‡‰ Œ  5  †Ž• ‚–‡… Š ‹‡ƒ ‡ƒ ‹‡Žƒƒ€ 30 ‰ ~ €ƒ –‡•  ~ …†—Œ “– –†Œ 5 D 29,800 ŒŒ ŠŠƒ‰ ‚Ž•˜‚ƒ ‚Š ƒ‚ ‚‡Œ .ęĕĚđďČ ĤđĥĕĚ ,5 ĐďĎđČĐ čđēĤ 02-5906999 ,02-5900642 :ĐĥĕĎĠ ęđČĦĘ 9:30-13:00 'đ ęđĕ 9:30-17:00 'Đ-Č ęĕĚĕ :ĐēĕĦĠ ĦđĞĥ †–’Œ‚Œ ‚–ƒ‚ ƒ~ ‚’ƒ‚ ‰ ƒŒ‰ ‚– …‚ ‡Š‚Ž ‡’ –‡…Œ ˜’ƒ˜ ˜ƒŠ‡Œ‚ ƒ~ … †Œ‚ ‹€ ˜~ ˜ƒŽ—Š ˜‡Ž … Š † ˜ Š‰ ” Œ‚ ˜~ •‡’‚Š ˜‡~—– ‚– …‚  Š ‚—…Œ‚Š ˜ƒŽƒŒ˜‚ –‡…Œ‚ ˜~ ƒŽ—‡ 13 "‫ ובאפליקציה "מעלהנט‬myzman.co.il ‫ גם באתר‬6.9.2018 ‫כ"ו באלול תשע"ח‬ ęĕĕē ĕĚĞđ ĕĘČ ģĤ ĐĒ ęĕĎēĘ ĕĥ ď"ĝč Ĥĥė ęĕĕē ĕĘČ È˘ ˙ÂÏÈ·Á ĘĞĠĚĐ ĦđĜē ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ‰Ó¯· ‚ÁÏ ÌÈʯ‡Ó ˙‡ÏÒÏÒ ÔÂÂ‚Ó °Ìȯ˘Ù˙Ó ‡Ï ˙ÂÎȇ ÏÚ ÈÎ °ÌÈÏÈ·ÂÓ‰ ÌÈ‚˙ÂÓ‰Ó ˙ÂÏÈ·Á‰ ÏÎ ¢Ë‰ÏÚÓ¢ ‰Èˆ˜ÈÏÙ‡·Â "‫"מעלהנט‬ Q]^QER GS MP ‫ובאפליקציה‬ myzman.co.il ¯˙‡· ≥∞Æ∏Æ≤∞±∏ Ì‚ ‫גם‬ ‫באתר‬ 6.9.2018Á¢Ú˘˙ ÏÂχ· ‫תשע"ח‬ Ë¢È‫כ"ו‬ ‫באלול‬ ≤∂14 ęĕĕē ęĕĕē ĕĚĞđ ĕĚĞđ ĕĘČč ĕĘČč ĐĜĥĐ ĐĜĥĐ ĥČĤ ĥČĤ ĕėďĤĚ ĕėďĤĚďĕďĕĥčď ĥčď 'ĤĎ'ĤĎ250 250ĕĝĤĚ ĕĝĤĚ ĕĠĕĠđĔ ĕĠĕĠđĔ 'ĤĎ'ĤĎ350 350 --čč22 14.9.9 18 !ďčĘč !ďčĘč ĬĬ ĐĤĕĕĜđčĜđč ĐĤĕĕĜđčĜđč !ďčĘč !ďčĘč ĬĬ Ĭ /85% /85%/70% /70%ďĘđģđĥ ďĘđģđĥ 15 !ďčĘč !ďčĘč ĬĬ ĐĕĥĕĕĘĥ ĐĕĥĕĕĘĥĤģČđĘ ĤģČđĘ 70% 70%ďĕďĜĘĠĝ ďĕďĜĘĠĝ ĦđĦ ĦđĦęĞĔč ęĞĔčĔďĜĕĘ ĔďĜĕĘďĘđģđĥ ďĘđģđĥ --čč22 --čč22 19.9.9 15 ĬĬĬĬ !ďčĘč !ďčĘč ĬĬ 15 ĬĬ ēēĚĚĥĥĘĘĦđ Ħ ĕģ đ ĕģĥĥ ĎĎĕĥĕĥĐĐĘĘěĦěĦĕĜĕĜ ĐĐĤĤđĦđĦĦĦ ĕĥĕĥĦĦđĘđĘĕčĕčēēđĘđĘ ęęĕďĕďččđĞđĞĕďĕďĞĞđ ĜĜēē ĦĦđďđďĝĝđĚđĚđ đĦĦđĕđđĕđ !!ĦĦđđČČĜ ĜđĔ đĔĕĝ ĕĝč č ,1/3 ,1/3ĘČĕĤĠĘČĕĤĠ'ēĤ 'ēĤ,ęĕĚđďČ ,ęĕĚđďČĤđĥĕĚ ĤđĥĕĚğĕĜĝ ğĕĜĝ:ĘĞĠĚĐ :ĘĞĠĚĐĦđĜē ĦđĜē ĐģĕčĢ ĐģĕčĢ 23:00 050-7389170 050-7389170 23:00ďĞďĞĦčĥ ĦčĥĦČĢ ĦČĢĤēČ ĤēČĦēČ ,ęĕĕē ĦēČĐĞĥ ,ęĕĕē ĕĘČ ĐĞĥ:ĥ"ĢđĚ ĕĘČ 050-7999191 050-7999191 :ĥ"ĢđĚ,08:00-14:00 ,08:00-14:00:'đ :'đęđĕęđĕ,09:00-20:00 :ĘĔ :ĘĔ ,09:00-20:00'Đ-'Č ,ĕđĘ ,ĕđĘĕĚĤ 'Đ-'Čęđĕęđĕ:ĐēĕĦĠ ĕĚĤ :ĐēĕĦĠĦđĞĥ ĕĤēČ ĦđĞĥ ĕĤēČ ≤∑ 15 ¢Ë‰ÏÚÓ¢ ‫ובאפליקציה‬ "‫"מעלהנט‬ myzmanÆcoÆil ‫באתר‬ ‰Èˆ˜ÈÏÙ‡·Â myzman.co.il ¯˙‡· ‫גם‬ Ì‚ 6.9.2018 ≥∞Æ∏Æ≤∞±∏ ‫תשע"ח‬ Á¢Ú˘˙‫באלול‬ ÏÂχ·‫כ"ו‬ Ë¢È ęĕĘĥđĤĕ đĕďĤĘ ęĕĜĕĒČĚ Ďēč ęĎ !ĐģđĦĚđ ĐčđĔ ĐĜĥ ‫באזור המרכז‬ ĐĕĢģĕĘĠČč ęĎ đĕĥėĞ "‫ ובאפליקציה "מעלהנט‬myzman.co.il ‫ גם באתר‬6.9.2018 ‫כ"ו באלול תשע"ח‬ 16 ‫באזור המרכז‬ ‫‪050-5789097 / 02-5352095‬‬ ‫מרכז מסחרי כיכר יהלום ‪5‬‬ ‫לקהל לקוחותינו צוות ירון כל בו לבית מאחל לכם שנה טובה ומתוקה!‬ ‫גוף תאורה ‪ LED‬מוגן מים‪2x ,‬‬ ‫מנורת ‪FSL LED‬‬ ‫מנורת ‪FSL LED‬‬ ‫‪ +‬מנורות ‪ ,20w‬תקן ‪65ip‬‬ ‫‪11w‬‬ ‫‪13.5w‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫רק‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪ 3‬ב ‪29 -‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪ 4‬ב ‪59 -‬‬ ‫‪12V‬‬ ‫סט מברגות של‬ ‫מיחם זק”ש‬ ‫אזיקוני ‪ KSS‬החזקים בעולם‬ ‫הערכה כוללת ‪ 2‬מברגות‬ ‫‪ 30/40/60‬כוס‬ ‫במחירי•מבצע•לחג!‬ ‫‪ 2 +‬סוללות וסט מקדחים‬ ‫במחירי•מבצע!‬ ‫‪849‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫רק‬ ‫סט מקדחים של‬ ‫גלגלת קומפלט‪ 15 ,‬מ’‪,‬‬ ‫מברגה אמריקן איגל ‪18V‬‬ ‫‪ 70‬חלקים‬ ‫‪ 5‬שנות אחריות‪ ,‬כולל כל החיבורים‬ ‫‪149‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫רק‬ ‫‪139‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫רק‬ ‫‪299‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫רק‬ ‫מערכת פינוק הרמוניה‬ ‫שולחן ‪ KORO‬גודל ‪ 1.80‬מ’‬ ‫מבחר מפות מיוחדות לחג‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪299‬‬ ‫רק‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪99‬‬ ‫רק‬ ‫*ט‪.‬ל‪.‬ח * התמונות להמחשה בלבד‬ ‫לקהל לקוחותינו‪:‬‬ ‫ ••צאת•כיפור•‪•19.9.18‬החנות•תיפתח•כשעה•לאחר•צאת•הצום‪.‬‬ ‫ •מוצ”ש•‪(•22.9.18‬לפני•ערב•סוכות)•החנות•תפתח•כחצי•שעה•לאחר•צאת•שבת‪.‬‬ ‫ •חוה”מ•סוכות•החנות•תהיה•סגורה‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫כ"ו באלול תשע"ח ‪ 6.9.2018‬גם באתר ‪ myzman.co.il‬ובאפליקציה "מעלהנט"‬ ŰźƇ ůƀź ųŻŴŻ žŴŻŴŸŷ ŸſŸŽƇ žŴŻŴŸŷ ƀƆŸƇŷŽ 229 90 699 90 229 90 ųŻűƁŻ ƉƈƆ ŸƇű ųſŸŻŴƃŽƇŷ ŸűŴƃ žŴźŸŻų 39 90 99 90 129 90 ŻźŴů ůƀź žŶŻŴƈŻ ƇŷƀŴŰ ųŸŷŰŽů ŰƈŴŽ ŴűſŸŰ ŻźŴů ƆŸƀŸŸŰ 199 90 49 90 39 90 űſŸƃŽƆ ŻŴŻ ŸŲůſ ųŲſŲſ ŸŰŴŲ ŻźŴů ůƀź ŲŶŴŸŽŰ ŻŴŲű 159 90 299 90 129 90 "‫ ובאפליקציה "מעלהנט‬myzman.co.il ‫ גם באתר‬6.9.2018 ‫כ"ו באלול תשע"ח‬ 18 ŸŰŴŲ ƇƀſŴůŰ Űƅ ųŷŸƀƇŰŸſŴů żƁ ŻŸƃ ŻŸŸŰŴŽ żŸŰŻƈ 3 ųƆŸŵŴŽŴ žƇƆŽ 199 90 129 90 99 90 žŴƀŶůŻ ƉŴŸƆƈ ŰŻŶ ƉŰůƈŽ ŰŻŶ ƉŰůƈŽ żů ŰŻŶ ƉŸſŲŸ ƉŸŻŽƈŶ ƉŸŲŲƅ ŴŲ ȗŰ Ÿſƈų 50% 189 699 ŻƇŴŷſ ƆŴŰƆŰ żŸƅƅŴŽ űŴŵ ŰŻŶ ƉŰůƈŽ ƉŸſŲŸ 29 90 19 90 199 90 ƉŸŸƁŸŰƇ ŵƇůŽ żŸƅƅŴŽ űŴŵ ƆŴŰƆŰŻ ƉŴŽŷƃ ŻǺŽ 260 żŸƆŴŰƆŰ ŸƀůŻƆ 69 90 29 90 19 90 ŶŴƆŻŻ ǻŶŸ 2Ż ŻŰűŴŽ ǷƉŴŶſųŴ żŸƁƅŰŽ Żƃź žŸů ƫǷưȗƩƬǷư żŸźŸƇůƉų žŸŰ żŸƁƅŰŽų ƂƆŴƉ 19 "‫ ובאפליקציה "מעלהנט‬myzman.co.il ‫ גם באתר‬6.9.2018 ‫כ"ו באלול תשע"ח‬ ‫משה זיגדון‬ ‫קוראים יקרים‪,‬‬ ‫אתם מחזיקים ביד את גיליון ה‪ 1000-‬של "זמן מעלה"‪ .‬במקרה הוא גם יצא עם פתיחת שנת הלימודים ולקראת ערב ראש השנה‪,‬‬ ‫כך שקיבלתם גיליון חגיגי‪ ,‬גדול ועשיר בכתבות מצוינות על מערכת החינוך‪ ,‬על מה שקורה בעיר‪ ,‬על השנה שבפתח וגם על‬ ‫הפוליטיקה‪ ,‬ככה זה כשיש בחירות ב‪ 30-‬באוקטובר‪.‬‬ ‫או שאנו פשוט מפספסים‪ .‬חשוב לי‬ ‫לערוך עיתון זה לקום בכל בוקר‬ ‫שתזכרו שהמחלקים שלנו הם בני‬ ‫ולחשוב על הנושאים החשובים לכם‪,‬‬ ‫נוער שאנחנו מעסיקים ונותנים להם‬ ‫הקוראים‪ .‬לחשוב על מה תרצו לקרוא‬ ‫תעסוקה ושכר‪ ,‬הילדים של כולנו‪ ,‬והם‬ ‫בגיליון הקרוב‪ ,‬מה הנושא הכי בוער‬ ‫משתדלים להגיע לכולכם‪ ,‬אבל זה לא‬ ‫בעיר ומה יעניין אתכם‪ .‬זה לשבת‬ ‫קל ולא תמיד זה מצליח ב‪ .100%-‬אז‬ ‫לכתוב על הנושאים האלו‪ ,‬לעמד‬ ‫אם לא קיבלתם עיתון‪ ,‬אתם מוזמנים‬ ‫את הכתבות‪ ,‬לערוך אותן‪ ,‬לבחור‬ ‫לכתוב לי בפרטי ונשלח אליכם‬ ‫את התמונה הנכונה‪ ,‬לקרוא מילה‬ ‫עד הבית‪ ,‬או אפילו להגיע אלינו‪,‬‬ ‫ומילה ‪ -‬ולהגיש לכם את הכתבות‬ ‫למערכת העיתון‪ ,‬ולקבל את העיתון‬ ‫כשהן ערוכות בצורה ברורה‪ ,‬מובנת‪,‬‬ ‫עם חיוך רחב ובאהבה‪.‬‬ ‫שקופה ואמינה‪ .‬בלי להתלהם‪ ,‬בלי‬ ‫יחד איתי במערכת העיתון יש‬ ‫להתלכלך‪ ,‬בלי צהוב ובלי להיכנס‬ ‫צוות מצוין‪ ,‬מקצועי ואיכותי‪ ,‬שנותן‬ ‫לחיים של האנשים בעיר‪ ,‬כי בסופו‬ ‫את הנשמה והלב כדי שאתם תקבלו‬ ‫של דבר‪ ,‬מעלה אדומים היא עיר‬ ‫עיתון איכותי‪ ,‬מעניין וממצה את‬ ‫קטנה‪ ,‬עיר שכולם מכירים את כולם‪,‬‬ ‫מה שקורה בעיר בכל שבוע‪ .‬זו‬ ‫עיר שבה אתה נתקל באנשים ברחוב‬ ‫ההזדמנות שלי להודות לצוות המצוין‬ ‫או בקניון‪ ,‬כך שצריך לקחת בחשבון‬ ‫שלצדי‪ ,‬להודות לכם‪ ,‬תושבים יקרים‬ ‫שכל דבר שמתפרסם ויוצא לאור הוא‬ ‫שמאירים ומגיבים על העיתון שלנו‪,‬‬ ‫בעל השלכות על אנשים‪ ,‬על בעלי‬ ‫שמזמן הפך למותג מוכר ומזוהה עם‬ ‫משפחות‪.‬‬ ‫מעלה אדומים‪ ,‬ואחרונים חביבים‪,‬‬ ‫אלף גיליונות זה ‪ 20‬שנים של‬ ‫למשפחה היקרה שלי‪ ,‬שמלווה אותי‬ ‫עשייה‪ 20 ,‬שנים שבהן אתם מקבלים‬ ‫לאורך כל הדרך ונותנת לי את הסיוע‪,‬‬ ‫בכל יום רביעי בערב את העיתון עד‬ ‫התמיכה והשקט הנדרשים במקצוע‬ ‫פתח הבית‪ ,‬ובו כתבות מעניינות‪,‬‬ ‫הזה‪.‬‬ ‫מידע חשוב ופרסומים של בעלי‬ ‫תודה לכולם‪ ,‬שנת לימודים מוצלחת‬ ‫העסקים מהעיר שלנו ומחוצה לה‪.‬‬ ‫לילדי העיר ושנה טובה ומתוקה לכל‬ ‫אני נרגש בכל פעם מחדש שאני‬ ‫תושבי מעלה אדומים והסביבה‪.‬‬ ‫מבין כמה אתם מחכים לעיתון‪ ,‬ואני‬ ‫רוצה שתדעו שאנחנו עושים מאמץ‬ ‫שלכם‪,‬‬ ‫ענק להגיע לכל בית בעיר‪ ,‬ואני יודע‬ ‫משה זיגדון‬ ‫שלא תמיד אנחנו מצליחים‪ ,‬שלעיתים‬ ‫עורך העיתון‬ ‫יש בתים פרטיים שקשה להגיע אליהם‬ ‫גיליון מספר ‪ 1‬של עיתון "זמן מעלה" (מתוך ארכיון המערכת)‬ ‫מנכ"ל קבוצת "זיגדון תקשורת"‪:‬‬ ‫הגהה לשונית‪ :‬אורטל זיגדון‬ ‫עורך‪:‬‬ ‫אבישי זיגדון‬ ‫משה זיגדון‬ ‫מחלקת הפקות דפוס‪:‬‬ ‫הוצאה לאור‪:‬‬ ‫‪02-5900070‬‬ ‫רכזת מערכת‪:‬‬ ‫זיגדון תקשורת בע"מ‬ ‫זהבית גלנטי‬ ‫כיכר יהלום ‪ ,1‬מעלה אדומים‬ ‫אחראית פרסום זמן הצפון‬ ‫טלפונים‪ - 02-5900070 :‬רב קווי‬ ‫שרית ארצי ‪054-4308442‬‬ ‫כתבים‪:‬‬ ‫פקס‪02-5903797 .‬‬ ‫אבישי זיגדון‪ ,‬אורטל זיגדון‪,‬‬ ‫העיתון של מעלה אדומים‪ ,‬קידר‪ ,‬כפר אדומים‪ ,‬נופי‬ ‫סוכני מכירות‪:‬‬ ‫בן חדד‪ ,‬יצחק אהרון‪,‬‬ ‫שרית ארצי ‪054-4308442‬‬ ‫פרת‪ ,‬אלון‪ ,‬מצפה יריחו‪ ,‬אלמוג‪ ,‬ורד יריחו‪,‬‬ ‫דלית מור‬ ‫הנהלת חשבונות‪:‬‬ ‫מצפה שלם וקליה‬ ‫הנה"ח וחשבת שכר‪ :‬טליה דר‬ ‫כספים‪ :‬אתי זיגדון‬ ‫לתלונות חלוקה‪:‬‬ ‫עריכה גרפית‪:‬‬ ‫יפעת זינגר‪-‬נוי‪,‬‬ ‫‪zman@zman-m.co.il‬‬ ‫אין המערכת אחראית לתוכן המודעות‬ ‫‪02-5900070‬‬ ‫יוני זילברמן‪ ,‬ענבר כהן‬ ‫העיתון של ג‪ .‬זאב‪ ,‬גבעון החדשה ובית חורון‬ ‫העיתון של פסגת זאב ונווה יעקב‬ ‫ואיננה מחזירה כתבי יד‬ ‫כ"ו באלול תשע"ח ‪ 6.9.2018‬גם באתר ‪ myzman.co.il‬ובאפליקציה "מעלהנט"‬ ‫‪20‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪www.htma.org.il‬‬ ‫‪02-5444100‬‬ ‫‪21‬‬ ‫כ"ו באלול תשע"ח ‪ 6.9.2018‬גם באתר ‪ myzman.co.il‬ובאפליקציה "מעלהנט"‬ ‫זמן חדשות‬ ‫שנה טובה משר הכלכלה‬ ‫שר הכלכלה והתעשייה‪ ,‬אלי כהן‪ ,‬הגיע לברך את התעשיינים ובעלי העסקים לרגל השנה החדשה השר אלי כהן‪" :‬שמח להיות‬ ‫פה עם חברי הטוב‪ ,‬בני כשריאל‪ ,‬שהוא אחד מראשי הערים הטובים בארץ‪ .‬אמשיך לסייע בפיתוח ובסבסוד הקרקעות באזור‬ ‫התעשייה" כשריאל‪" :‬אזור התעשייה מתחזק ומתפתח באופן חסר תקדים‪ ,‬ובתוך עשור הוא יכפיל עצמו"‬ ‫בדרום אזור התעשייה ועוד כ‪350-‬‬ ‫בני כשריאל‪ ,‬הוא אחד מראשי הערים‬ ‫השבוע התקיים ב"פיאנו בר" בהיכל‬ ‫דונם בצפון‪ ,‬מול דזיין סיטי"‪.‬‬ ‫הטובים בישראל‪ ,‬הוא מוביל ומנהיג‬ ‫התרבות מפגש חגיגי להרמת כוסית‬ ‫בתחום קידום תכנון התחבורה‬ ‫את העיר ביד רמה ואין לי ספק כי‬ ‫לשנה החדשה לתעשיינים ולבעלי‬ ‫והנגישות לאזור התעשייה אמר‬ ‫הוא זה שצריך להמשיך ולהוביל‬ ‫העסקים מפארק אדומים לתעשייה‬ ‫כשריאל כי "אנו פועלים לקידום‬ ‫את העיר שלכם‪ .‬כבר עכשיו אנחנו‬ ‫במישור אדומים‪ ,‬אשר מטרתו לסכם‬ ‫תכנון וביצוע של מנחת מסוקים‬ ‫עובדים על התקציב שתקבל מעלה‬ ‫שנה‪ ,‬להציג את התכניות לשנה הבאה‬ ‫באזור התעשייה‪ ,‬תכנון תחבורה‬ ‫אדומים בשנה הבאה‪ ,‬ומאחר והיא‬ ‫ולהרים כוסית לרגל ראש השנה‪.‬‬ ‫ציבורית‪ ,‬חנה וסע בכניסה לאזור‬ ‫כמעט עשרה אחוז מיש"ע‪ ,‬היא‬ ‫במפגש השתתפו‪ :‬ראש העיר‪ ,‬בני‬ ‫התעשייה ובחינת הפעלת שאטלים‬ ‫תקבל נתח טוב בתקציב‪ .‬הדלת‬ ‫כשריאל‪ ,‬שר הכלכלה והתעשייה‪,‬‬ ‫מהחניון לתוך אזור התעשייה‪ .‬בטווח‬ ‫שלנו פתוחה בפניכם‪ ,‬ואתם מוזמנים‬ ‫ח"כ אלי כהן‪ ,‬סגן ומ"מ ראש העיר‪,‬‬ ‫הארוך אנו מתכננים גם רכבת משא‬ ‫לפנות אליי בכל נושא"‪ .‬השר הזכיר‬ ‫גיא יפרח‪ ,‬מנכ"ל החברה הכלכלית‪,‬‬ ‫ורכבת נוסעים לאזור התעשייה"‪.‬‬ ‫וציין לשבח את עובדת המשרד‪,‬‬ ‫יעקב ברוש‪ ,‬מנהלת אזור התעשייה‪,‬‬ ‫כשריאל הודה לשר כהן על‬ ‫צביה ביבי‪ ,‬תושבת העיר‪ ,‬שעוזרת‪,‬‬ ‫ענת אנג'ל‪ ,‬מנכ"ל העירייה‪ ,‬שמוליק‬ ‫השתתפותו במפגש ועל התמיכה‪,‬‬ ‫מקדמת ומסייעת לעיר תמיד‪.‬‬ ‫חנוך‪ ,‬חברי דירקטוריון החברה‬ ‫הסיוע והעזרה למעלה אדומים‬ ‫ראש העיר‪ ,‬בני כשריאל‪ ,‬אמר‬ ‫הכלכלית ותעשיינים רבים‪ .‬בראשית‬ ‫ולאזור התעשייה‪" .‬השר כהן הוא‬ ‫לתעשיינים כי "אני מודה לכם על‬ ‫הכנס נשאו דברים ובירכו‪ :‬ראש‬ ‫חבר טוב וידיד העיר‪ ,‬הא מבין את‬ ‫האמון שנתתם באזור התעשייה‬ ‫העיר‪ ,‬בני כשריאל‪ ,‬שר הכלכלה‪,‬‬ ‫הצרכים‪ ,‬נכנס לעובי הקורה בכל‬ ‫שלנו‪ ,‬והאמון הזה מחייב אותנו‪.‬‬ ‫אלי כהן‪ ,‬מנהלת אזור התעשייה‪ ,‬ענת‬ ‫נושא ומסייע לנו לקדם‪ ,‬לחזק ולפתח‬ ‫אנחנו משקיעים רבות בפארק‬ ‫אנג'ל‪ ,‬ונציגת התעשיינים‪ ,‬דורית‬ ‫את אזור התעשייה"‪.‬‬ ‫אדומים‪ ,‬וכך נמשיך‪ .‬בשנתיים‬ ‫ממפעל "אלומיניום קונסטרקשיין"‪.‬‬ ‫בסיום דבריו אמר כשריאל‬ ‫האחרונות שווקו כ‪ 150-‬דונם‬ ‫ענת אנג'ל‪ ,‬מנהלת אזור התעשייה‪,‬‬ ‫לתעשיינים כי "יש לנו עוד הרבה‬ ‫נוספים‪ ,‬כמות המפעלים ובתי העסק‬ ‫בירכה ואמרה כי "התפקיד העיקרי‬ ‫תכניות לעשות באזור בשנים‬ ‫באזור התעשייה גדלה משמעותית‪,‬‬ ‫של החברה הכלכלית הוא לסייע‬ ‫הקרובות‪ ,‬אזור התעשייה מתחזק‬ ‫מלאי הקרקעות לקראת סיום‪,‬‬ ‫לתעשיינים בפארק אדומים‪ ,‬כי‬ ‫ומתפתח באופן חסר תקדים‪ ,‬ובעשור‬ ‫ועל כל מגרש יש מספר מבקשים‪.‬‬ ‫ההצלחה שלהם היא ההצלחה של‬ ‫הקרוב הוא צפוי להכפיל את עצמו‪.‬‬ ‫החברה פועלת באופן שוטף לביצוע‬ ‫החברה הכלכלית‪ .‬החברה תמשיך‬ ‫הגדלנו את תקציב הפיתוח‪ ,‬החלפנו‬ ‫תשתיות‪ ,‬כבישים‪ ,‬מדרכות‪ ,‬גינון‪,‬‬ ‫לפתח ולהשקיע באזור התעשייה‪ ,‬על‬ ‫תשתיות‪ ,‬אנו פועלים לפתיחת גני‬ ‫תחזוקה‪ ,‬שילוט רחובות וסימון‬ ‫מנת לייצר לתעשיינים סביבת עבודה‬ ‫אירועים‪ ,‬פארק מוטורי‪ ,‬מתחם הייטק‬ ‫כבישים‪ ,‬היא מלווה כל יזם הרוכש‬ ‫שתאפשר להם צמיחה ופיתוח"‪.‬‬ ‫ועוד‪ .‬כל אלו ישנו את פני הפארק‬ ‫קרקע ומסייעת לו לשחרר מחסומים‬ ‫שר הכלכלה והתעשייה‪ ,‬אלי כהן‪,‬‬ ‫ויהפכו את המקום למעצמת מסחר‬ ‫בתהליך‪ .‬בשל הביקור הרב לשטחים‬ ‫אמר כי "אני שמח מאוד להיות‬ ‫ותעשייה הנותנת מענה ומקורות‬ ‫באזור התעשייה‪ ,‬אנו מקדמים תכנית‬ ‫במעלה אדומים עם התעשיינים‪,‬‬ ‫כשריאל והשר כהן‪ .‬משתפים פעולה לחיזוק איזור התעשייה‬ ‫תעסוקה חדשים לאזור כולו"‪.‬‬ ‫להרחבתו בשטח של כ‪ 450-‬דונם‬ ‫למפגש שהפך למסורת‪ .‬ראש העיר‪,‬‬ ‫כ"ו באלול תשע"ח ‪ 6.9.2018‬גם באתר ‪ myzman.co.il‬ובאפליקציה "מעלהנט"‬ ‫‪22‬‬ ęĘĥ ĘČđĜĚĞ 95>-B F5<74 0C@=, D1/5.1 F1FED 952D- 812D5@1 95.D- 054-:, 5D25-, =-. F1B53: 05B84=<5, 8:E3 82D- 954C5/1 95B> 1963 ĦĜĥĚ ,Ě"Ğč ĤēĝĚđ ĤđĢĕĕ 05CE01 ;1<5. ;. 4105D F1..8 51=57 /1/5-1 9145, 05E>F8 2. ęĕĎĎđē Ħđėđĝ 95>-B F5<74 0C@=, !
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks