Butlleti 81

12 pages
2 views
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Butlletí núm. 81 / Setembre 2019 Plataforma cívica per l’ús de la bicicleta Comarques gironines i per la mobilitat sostenible Sumari: Editorial: Què significa…
Transcript
Butlletí núm. 81 / Setembre 2019 Plataforma cívica per l’ús de la bicicleta Comarques gironines i per la mobilitat sostenible Sumari: Editorial: Què significa formar part de Mou-te en Bici? • Pagar multes amb classes de circulació • Mou-te en Bici participa a les reunions per definir l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 • Pedalada de reis 2019 • Ens adherim als actes de la Vaga pel Clima • Sant Jordi 2019 • Dia de la bicicleta a la UdG • Setmana internacional dels mercats • Mou-te en Bici exposa les seves prioritats als partits polítics de Girona i Salt • Estrenem carpa i banderola a la Sea Otter! • Mou-te en Bici participa a l’assemblea anual de ConBici • Pedalada floral de la Devesa • Pedalada nocturna del gelat • Prou morts ciclistes! • Rècord d’assistència a la pedalada nocturna a Sant Feliu de Guíxols • Omplint piscines de CO2 • Butlleta d’inscripció • Marxandatge • Agenda • Botigues associades • 2 Mou-te en bici butlletí núm. 81 setembre 2019 Editorial: Què significa formar part de Mou-te en Bici? Formar part activa de Mou-te en Bici significa prendre part la feina que ens toca fer és de recolzament a les famílies i amics de en activitats que proporcionen moments alegres i distesos la víctima i d’altaveu per a la visualització i denúncia dels fets al com ara les pedalades populars, entre elles la de Reis, la Floral, conjunt de la societat. la del Gelat i la nocturna a Sant Feliu de Guíxols, o participar El dany produït per aquests conductors imprudents és irreparable, a fires com la de Sant Jordi o la Sea Otter Europe. Aquestes res no farà tornar l’ésser estimat a casa, però fets com aquests no activitats ens permeten gaudir de la bicicleta i del contacte poden quedar impunes. Per les famílies és molt dur que els processos amb la gent que se l’estima. judicials siguin tan lents i que, mentrestant, al culpable ni tan sols se li retiri el carnet de conduir. Però, desgraciadament, formar part d’una associació que defen- sa la mobilitat en bicicleta també requereix fer front a situacions Formar part de Mou-te en Bici significa lluitar per més i millors tràgiques com la mort de companys ciclistes a les carreteres per infraestructures ciclistes, per ciutats més amables i sostenibles però, imprudències de conductors de vehicles de motor. En aquest sentit, sobretot, perquè tots i cadascun dels que sortim de casa en bicicleta puguem tornar-hi sans i estalvis. Pagar multes amb classes de circulació A proposta de Mou-te en bici L’ Ajuntament de Girona va organit- Creiem que el que caldria fer serien cursos de circular per la ciutat zar uns cursos per que els ciclistes multats, en la campanya engega- de manera continuada, però també falten carrils bicis i una modi- da per l’ Ajuntament de multes als ciclistes poguessin rescabalar-se ficació de la ordenança de circulació. Esperem que ens cridin aviat de pagar. per parlar-ne. Vàrem organitzar dues sessions amb la Policia Local amb assis- Sobretot no volem una campanya específica contra els ciclistes, tència d’uns 15 ciclistes que varen obtenir el certificat i no hauran com va fer l’ Alcalde Puigdemont i l’ Alcaldessa Madrenas. de pagar la multa. Què fa Mou-te en Bici? Què pots fer tu? Defensem els drets dels usuaris i usuàries de la bicicleta. · Utilitzar la bici per als teus desplaçaments. Organitzem actes divulgatius, lúdics i reivindicatius. · Fer-te soci i col·laborar amb Mou-te en Bici. Fem d’interlocutors amb les administracions. · Proposar passejades i rutes per al temps lliure i col·laborar en la seva Editem i publiquem mapes de carril-bici. preparació. Reclamem la pacificació del trànsit i la protecció i potenciació de la bicicleta · Aportar iniciatives. perquè és un vehicle que: · Participar en les nostres activitats i assemblees. · No contamina ni fa fressa. · Parlar de la Plataforma als teus amics i veïns. · És econòmic d’adquirir i de mantenir. · Facilita el contacte humà. · Escriure “cartes al director” dels diaris reclamant la pacificació del trànsit i millores de circulació que ens beneficiïn, i que es reconeguin els nostres drets. · És saludable. · Imaginar un món millor i treballar per arribar-hi. · Dóna gran llibertat de moviment i és ràpid per la ciutat. · És divertit. La Plataforma “Mou-te en Bici” és una agrupació d’entitats i particulars que treballa per fer de la bicicleta un mitjà de transport respectat i promogut. Entre les entitats ad- herides a la Plataforma hi ha: ADAC (Ateneu d’acció cultural), Alberg-Residència Cerverí de Girona, Alliance Française de Girona, Amics del Baix Empordà, Amics dels Museus de Banyoles, ANG (Associació Naturalistes Girona), Arítjol, Associació d’Amics del Ferrocarril, l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona, Bicicletes Fortià, Bici-Oci, Bicis Basolí, Bike Girona, CCU (Centre Cristià dels Universitaris), Creu Roja, Diari de Girona, Diari El Punt, El Dimoni de Santa Eugènia de Ter, El Galliner (centre de formació teatral), Els Berros de la Cort, Escola d’Adults de Girona, Escola d’Adults de Salt, GEiEG, lES Vallvera, Limnos, Marfull, Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi, Motobik.e Gi li, Tràfach Bikcs, Universitat de Girona· Oficina Verda, USTEC-STC Girona, Va de Bici i el Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya. Mou-te en bici butlletí núm. 81 setembre 2019 3 Mou-te en Bici Pedalada de reis 2019 participa a les reunions per definir l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 En el marc de la Mesa de la Bicicleta, Mou-te en Bici participa a les reunions fetes al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per definir l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025. El document que s’està elaborant fixa diversos objectius per po- tenciar i promocionar la bicicleta a nivell de mobilitat quotidiana i de cicloturisme. Alguns dels aspectes tractats són el repartiment d’espais a les ciutats, els aparcaments segurs, les infraestructures ciclistes urbanes i interurbanes, la intermodalitat, la xarxa de rutes cicloturistes, les campanyes de promoció i sensibilització i la for- mació. Tots els aspectes tractats creiem que són bàsics per avançar cap a una mobilitat més sostenible però lamentem que, per no trepi- tjar competències locals, l’adhesió de cada ajuntament a aquesta estratègia serà voluntària. A més, no es preveuen sancions a qui no la compleixi i tampoc hi ha previstos ajuts econòmics per tirar endavant els objectius plantejats. Per tot això, pensem que el document elaborat, a l’espera de l’aprovació oficial, pot quedar en una simple declaració d’intencions sense un impacte real al territori. Donat l’estat d’emergència cli- màtica en el qual ens trobem, cal actuar amb urgència i amb mesu- res valentes que no depenguin només de la bona voluntat de cada govern municipal. Ajuda’ns a continuar treballant per la mobilitat sostenible a les comarques gironines! Uneix-te a Mou-te en Bici! Quota individual: 20€/any Quota familiar: 20€/any el 1r membre, 10€/any el 2n i 5€/any el 3r i successius. T'arribarà el butlletí a casa, tindràs una assegurança i gaudiràs de descomptes i altres avantatges! www.moutenbici.org/fes-te-soci 4 Mou-te en bici butlletí núm. 81 setembre 2019 Ens adherim als actes de la Vaga pel Clima Com a entitat que defensa la mobilitat sos- de la Vaga pel Clima, vam participar a la ma- tenible ens adherim i compartim plenament les nifestació pels carrers de Girona. La marxa va reivindicacions fetes pel col·lectiu Fridays For ser seguida per milers de persones i va acabar Future i, d’aquesta manera, vam col·laborar i davant la seu de la Generalitat on es van llegir participar en els actes de la setmana pel clima uns parlaments. L’ambient, en tot moment, va organitzats a Girona. ser pacífic però reivindicatiu amb crits i pan- cartes alertant de la gravetat de l’emergència El dijous 14 de març es va fer una marxa en climàtica. bicicleta reivindicativa i el 15 de març, en motiu Sant Jordi 2019 Setmana internacional dels mercats Un any més també vàrem tenir parada per Sant Jordi a la plaça Catalunya de Girona amb punts de llibre, rosers i signatura de llibres. Dia de la bicicleta a la UdG En motiu del dia mundial de la bicicleta que se celebra a tot el mon cada 19 d’abril amb la finalitat de promoure l’ús d’aquest mitjà de transport, cridant l’atenció sobre els drets dels ciclistes i desta- Pedalada, organitzada amb motiu de la setmana internacional dels cant els seus beneficis per a la salut i la mobilitat sostenible, vàrem mercats, promovent els productes de proximitat en col·laboració ser a la UdG, sumant-nos a aquesta reivindicació. amb el mercat de Salt i la Diputació de Girona Mou-te en bici butlletí núm. 81 setembre 2019 5 Mou-te en Bici exposa les seves prioritats als partits polítics de Girona i Salt Com a entitat de defensa de la mobilitat sostenible i, d’una mane- ampliació d’horaris i un increment de les freqüències de pas. ra molt especial, de la mobilitat en bicicleta, les polítiques que, en 5. Un pla de millora i manteniment de la xarxa actual de aquest àmbit, es facin des dels ajuntaments tenen una importància carrils bici i infraestructura ciclista en general amb un cabdal per a nosaltres. Per això, en motiu de les eleccions municipals pressupost assignat i terminis d’execució establerts. En del passat 26 de maig, Mou-te en Bici va realitzar una roda de con- aquest punt fem referència a totes les actuacions “petites”, tactes amb els partits polítics que es presenten als ajuntaments de com per exemple al repintat, a l’eliminació de ressalts, a la Girona i de Salt per traslladar-los un llistat de punts amb les nostres reparació d’aparcaments danyats, a l’accessibilitat pels cic- reivindicacions. listes dels polsadors de pas o a la millora de la senyalització. Els partits amb els quals ens vam poder reunir, per ordre crono- 6. Modificació de la regulació semafòrica per tal d’afavo- lògic, son: rir la mobilitat a peu i en bicicleta. Reducció dràstica del De Girona: PSC, Esquerra Republicana, Guanyem Girona, Junts temps d’espera en els passos amb polsador. per Catalunya i PP. 7. Que la Girocleta arribi a tota l’àrea metropolitana de De Salt: Canviem Salt, IPS-CUP, Junts per Salt i PSC-CP. Girona, es millori el servei i s’ampliï l’horari d’obertura. El clima de les reunions va ser en tot moment cordial, vam com- 8. El compromís de no realitzar campanyes específiques de partir en gran mesura l’anàlisi de la situació actual de la ciutat a multes als ciclistes que els criminalitzin com a col·lectiu. nivell de mobilitat i es van mostrar receptius a les nostres reivindi- 9. Que part de la plantilla de la policia realitzi les seves cacions. Pel que fa a les propostes concretes, tots ells les van veure tasques desplaçant-se en bicicleta. amb bons ulls i van deixar la porta oberta a tirar-les endavant si tenen responsabilitats de govern. 10. La creació d’una casa de la bicicleta, semblant al BiciHub de Barcelona, que esdevingui un centre de promoció de la Aquestes són les propostes que els hem traslladat: bicicleta a la ciutat amb una oferta diversa de tallers i ma- 1. Un pla ambiciós de mobilitat urbana que prioritzi clara- terial d’autoreparació i recuperació de bicicletes, de cursets ment un canvi d’hàbits cap a opcions sostenibles (bici, bus, d’aprendre a anar/circular en bici, d’espais per a xerrades, de a peu...) amb objectius a curt, mitjà i llarg termini. Aquest locals per a entitats, d’acolliment de cicloviatgers (eurovélo, pla ha d’incloure també el desenvolupament de noves inf- warmshowers...) i amb punts de càrrega de bicis elèctriques, raestructures ciclistes, amb un pressupost assignat i terminis entre d’altres. d’execució fixats. 11. (Exclusiu per a Girona) El compliment de la moció pre- 2. Incrementar la formació gratuïta sobre mobilitat, es- sentada per l’entitat i aprovada per unanimitat al ple de pecialment en bicicleta, als centres educatius i també ofe- l’ajuntament de Girona el 14 de desembre del 2014. rir-ho a la resta d’usuaris de la via pública. Ara, amb les votacions fetes i els equips de govern constituïts, 3. La pacificació efectiva del trànsit a tota la ciutat amb caldrà continuar parlant i reivindicant que totes les bones pa- límit de 30km/h i l’ampliació de les àrees restringides als raules que ens van dir a la campanya electoral es tradueixin en vehicles de motor. fets per aconseguir unes ciutats amb un aire més net, amb menys sorolls, menys accidents, més espai públic de qualitat i, en definitiva, 4. Millora del transport públic amb més línies de bus, una més amables pels seus habitants. 6 Mou-te en bici butlletí núm. 81 setembre 2019 Estrenem carpa i banderola a la Sea Otter! A principis de juny es va celebrar la fira Sea Otter Europe a Girona i nosaltres vam participar-hi amb una parada. Com cada any, vam ser un punt de trobada de tota la gent interessada en la promoció del ciclisme quotidià, vam donar a conèixer l’entitat i vam fer algun soci i més de mig centenar de simpatitzants entre totes les persones que van visitar la fira. A més, vam estrenar una nova carpa amb els colors corporatius de l’entitat i una banderola reivindicant el metre i mig de separació en els avançaments a bicicletes. La carpa té el nom i el logo de “Mou- te en Bici” imprès a la part superior frontal i un cartell al fons amb les activitats principals que desenvolupem. Esperem que aquest nou material serveixi per visibilitzar encara més l’entitat i atraure més persones interessades en la defensa de la bicicleta i la mobilitat sostenible. Mou-te en Bici Pedalada floral de la participa a l’assemblea Devesa anual de ConBici El passat 9 de juny al BiciHub de Barcelona, Mou-te en Bici va participar a l’assemblea anual de ConBici, l’entitat que coordina les associacions d’usuaris de la bicicleta a nivell estatal. Aquesta as- semblea es produeix després d’un procés de canvi a l’organització que va implicar la renovació de la junta directiva. A l’assemblea es va aprovar l’organització de diversos grups de treball i les 5 àrees principals de gestió: coordinació d’entitats, equitat, finançament, comunicació i coordinació general. Aquesta última àrea l’ocupa l’aragonesa Laura Vergara. 3a. edició d’aquesta pedalada Organitzada per Mou-te en bici, Plataforma Salvem La Devesa i l’Associació de Veïns de La Devesa Pedalada nocturna del gelat Mou-te en bici butlletí núm. 81 setembre 2019 7 Prou morts ciclistes! Situació del procés judicial als culpables dels 3 últims morts ciclistes a la província de Girona Mou-te en Bici, juntament amb els familiars i advocats de les l’espera de judici, no hi ha decretada cap mesura cautelar contra el víctimes, va convocar el passat 15 de juliol una roda de premsa per conductor, ni tan sols la retirada del carnet de conduir. informar de l’estat de les causes pels tres atropellaments mortals Les intervencions dels familiars de les víctimes explicant tots ocorreguts darrerament a la província de Girona. L’acte va tenir gran aquests fets van ser molt colpidores i van mostrar el desempara- ressò a la premsa amb la presència de periodistes de 9 mitjans de ment amb el qual es troben. Saben que res compensarà la pèrdua comunicació diferents (RNE, CatRadio, TVGi, Rac1, TV3, ACN, DdG, d’un ésser estimat però demanen que es faci justícia i que matar un El Punt i La Vanguardia). ciclista a la carretera no surti gratis. L’estat dels casos judicials, en el moment de la roda de premsa Especialment rellevant és que, en els casos de Torroella i Cornellà era el següent: del Terri, el jutge instructor ni tan sols hagi demanat la retirada del • Al juny del 2015 a Torroella de Montgrí un conductor dro- carnet de conduir. Creiem que aquesta mesura s’hauria de prendre gat va atropellar mortament un ciclista a la carretera de Torroella de manera automàtica per garantir la seguretat de la resta d’usuaris a Pals. Va estar condemnat a 2 anys i 6 mesos de presó però, a dia de la via pública. No pot ser que una persona que condueix drogada d’avui, encara ha d’entrar a complir la pena, a més, ni tan sols li ha o que fuig del lloc de l’accident després de matar un ciclista pugui estat retirat el carnet de conduir. continuar conduint com si no hagués passat res. • A l’octubre del 2016 a Roses un altre conductor, també D’altra banda, també cal recordar que l’últim atropellament mor- drogat, va atropellar mortalment un ciclista a la carretera de Roses tal ha estat després de l’aprovació de la reforma del codi penal, a Canyelles. Mou-te en bici va exercir d’acusació particular però promoguda i lluitada per l’Anna González a través de #porunale- el jutjat va arxivar les diligències. Contra aquest arxivament va- yjusta, que endureix les penes a les persones que abandonen el lloc rem exposar les nostres queixes a la fiscalia i hem aconseguit que de l’accident. Esperem que s’apliqui de manera estricta. l’audiència ordeni la reobertura de judici oral, que es celebrarà pro- Aquest acte ha servit per tornar a posar a les primeres línies dels perament. Es demana 4 anys de presó i 6 anys de retirada del carnet mitjans de comunicació aquests casos no resolts i, directa o indirec- de conduir. tament, també ha servit perquè el jutge ordeni l’ingrés a presó en • I per últim, aquest mes de maig, un conductor va atropellar un termini de 10 dies al conductor responsable de l’atropellament al mortalment un ciclista a la C66 que sortia del seu poble, Cornellà ciclista de Torroella. Confiem que aquest èxit de la roda de premsa del Terri, per anar a treballar a l’Hospital Santa Caterina de Salt. El conscienciï a tota la ciutadania sobre la necessitat de respectar les conductor va fugir del lloc de l’accident sense socórrer a la víctima, normes de trànsit i, d’una manera molt especial, la distància d’1,5m afortunadament, la policia va poder localitzar-lo uns dies després. A en els avançaments a ciclistes. Prou morts ciclistes! 8 Mou-te en bici butlletí núm. 81 setembre 2019 Rècord d’assistència a la pedalada nocturna a Sant Feliu de Guíxols El passat 19 de juliol vam celebrar la ja tradicional pedalada noc- haguéssim de tancar inscripcions abans d’hora. turna a Sant Feliu de Guíxols. Tal com portem fent els últims anys, La pedalada va transcórrer sense problemes i tothom va gaudir la pedalada la vam començar a Salt i Girona, vam parar a sopar a un d’una fantàstica nit de lluna plena pedalant per la via verda. Ja a la restaurant de Llagostera i vam arribar a la platja de Sant Feliu on matinada, abans del cremat, molta gent va refrescar-se fent un bany ens esperava un deliciós cremat; la tornada la vam fer en bus. a la platja. Cansats per l’esforç, la tornada en bus va ésser d’allò més Aquest any les inscripcions van ser un èxit i 57 persones vam plàcida. Esperem retrobar-nos l’any vinent! poder gaudir de la pedalada. Aquest rècord d’assistència va fer que Mou-te en bici butlletí núm. 81 setembre 2019 9 Omplint piscines de CO2 Són les 7 del matí. Tinc 25 anys. Sóc a Delft, un poblet holandès massa voltes i sense asfaltar és més lent i fangós quan plou. Clar! prop de Rotterdam ple de canals i una església amb el campanar Per això tots els carrils bici a Europa són asfaltats. torçat. La meva dona es lleva per anar treballar i jo aprofito per Llavors vaig optar per anar en bici de carretera per camins as- sortir al carrer a veure l’ambient. Fa un dia fred, gris i plovineja. faltats, amb un bon enllumenat per la foscor. Però amb el temps Passejo prop d’un canal i contemplo astorat com sota el plugim hi em vaig preguntar per què m’havia de llevar més aviat donant per ha un garbuix de gent en bicicleta: encorbatats amb el maletí rere suposat que el camí directe era exclusiu per als cotxes. I així vaig al portaequipatges, nens cap a l’escola acompanyant el germà petit començar a anar per la carretera principal. Els cotxes parats en ca- al darrere, senyores que van a comprar amb la bossa al cistell del ravana semblen menys perillosos, i així m’entretinc a veure quan manillar o jubilats que no sé què hi fan llevats a aquestes hores del triguen a tornar a passar els cotxes que avances. D’aquesta maner
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks