Espigot 51

52 pages
3 views
of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
“La diversitat ens enriqueix i el respecte ens uneix” ESCOLA ESPIGA Curs 2016 - 2017 51 SUMARI 3 EDITORIAL 4 AGENDA: Curs 2016– 2017 9 ARTICLE PEDAGÒGIC:…
Transcript
“La diversitat ens enriqueix i el respecte ens uneix” ESCOLA ESPIGA Curs 2016 - 2017 51 SUMARI 3 EDITORIAL 4 AGENDA: Curs 2016– 2017 9 ARTICLE PEDAGÒGIC: Lectura en veu alta 11 PSICOPEDAGOGIA: La importància de posar límits 12 ED. INFANTIL: Treballem per espais 14 CI: Deixant petjada 16 CM: Juguem 18 CS: Aquest curs hem estudiat Història... Descobrim Montblanc 22 ANGLÈS: Normalitzant una llengua estranya 24 MÚSICA: La cantata 26 BIBLIOTECA: Per què volem fer bons lectors i lectores 28 PROJECTES: > Agenda 21 > Apadrinament lector > Mestres en formació > PCEE > Peer tutoring 34 PREMIS: > Enric Farreny - Sambori > Futbol Sala > Milla urbana 39 AMPA: > La biblioteca és oberta... 41 ENTREVISTA: Francesc Garrido 44 LA CUINA DEL LLUÍS: Amanida de carxofes i llagostins amb vinagreta de verdures 46 NOTÍCIES: Escola ESPIGA > Comiat Partida Bovà, 14 > Ens visita el Força Lleida 25196 Lleida 973 24 69 50 > Pinocchio a l’Escola 686 96 90 86 > Saúl Craviotto a l’Espiga agora.xtec.cat/escola-espiga-lleida > The Phonix Redacció i fotografia: Disseny: Impremta > TV3 a l’Escola Claustre Escola ESPIGA Rosselló 48 FOTOS Coordinació: Equip Impressió: Impremta Directiu Escola ESPIGA Barnola 52 FOTOGRAFIA DE LA 44a PROMOCIÓ Col·labora: Marta Macià, Subvenciona: Eva Martín i Lluís Badia Patrocinadors i AMPA Escola ESPIGA Escola Espiga. LLEIDA 2 L’Espigot, nº 51 · 2016 - 2017 EDITORIAL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE “L’educació és la porta obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu” (LEC, 12/2009) Us agrada la cita? És una frase extreta de la Llei d’Educació de Catalunya, i en format de cita encapçala el Projecte Educatiu de Centre de l’Escola Espiga. El projecte educatiu de centre (PEC) és el document estratègic marc de la institució escolar que inclou els trets d’identitat, els principis pedagògics, els principis organitzatius i els metodològics, i el projecte lingüístic. L’Espigot em brinda l’ocasió per compartir i difondre l’actualització del nostre PEC, amb la incorporació de 5 eixos estratègics que pretenen adequar el model peda- gògic de l’Escola Espiga a les aspiracions educatives de la societat del segle XXI: Eix 1. PENSAMENT CRÍTIC: En l’allau d’informació que arriba als alumnes, sobretot d’internet, una habili- tat fonamental és saber jutjar les fonts d’informació i el significat profund dels missatges. És clau per prendre decisions raonades i solucionar problemes, unes apti- tuds fonamentals. Eix 2. INTEL·LIGÈNCIA SOCIAL: En un mercat la- boral globalitzat, caldrà cada cop més col·laborar progrés col·lectiu i, d’aquesta manera, fer camí cap a amb grups grans. Les capacitats socials, empàtiques i les millors fites en els àmbits educatiu, social, econò- comunicatives seran molt importants. També la capaci- mic i cultural. tat d’adaptar-se a nous ambients i moure’s en diferents També gràcies a la nostra revista, que cada juny arri- cultures, un punt en què és primordial l’aprenentatge ba a les vostres llars, podem compartir el comiat de les d’idiomes. persones que han finalitzat la seva estada a l’Escola. Aquest curs és el mestre Francesc Garrido, que es jubi- Eix 3. INNOVACIÓ I CREATIVITAT: La capacitat de la. Des de l’Espigot li volem transmetre el nostre agraï- trobar solucions diferents a cada problema i respostes ment per la seva tasca professional al llarg dels 17 anys que van més enllà de la norma serà un altre valor afegit que ha dedicat a l’Espiga i, sobretot, la qualitat humana cada cop més necessari. És l’anomenat “ pensament que ens ha regalat durant aquest temps. En l’entrevista divergent”, com a base de la creativitat i la innovació. que us oferim en aquesta edició podreu conèixer una mica més de la seva trajectòria personal i professional. Eix 4. FLUÏDESA MULTIMÈDIA: Els alumnes ja no Company Paco, moltes gràcies, felicitats i a gaudir de han de dominar només el llenguatge escrit i l’oral. N’hi la nova etapa que comences. Sort i fins sempre! ha molts altres que hauran d’utilitzar en el seu dia a dia. Moltes felicitats també i molta sort a la 44a Promo- Les noves tecnologies, les presentacions amb informa- ció d’alumnes de l’Escola Espiga. Un cop finalitzada ció audiovisual o les eines interactives són plataformes l’etapa de Primària els desitgem el millor camí a la Se- que hauran d’aprendre a dominar igual que el llapis. cundària, com diu la cançó ... “ple d’aventures, ple de coneixences”... i amb un final exitós. Nois i noies de 6è, Eix 5. SOLIDARITAT I COOPERACIÓ: Eix imprescin- gaudiu molt i a reveure! dible per a formar ciutadans en una societat que vol Amb el desig que l’Espigot us aporti bones sensaci- progressar cap a un món més just. Així doncs, els va- ons i descobertes del curs que acabem de finalitzar, us lors universals són contemplats transversalment en el animo a gaudir-ne. Moltes gràcies a tots i totes. nostre projecte educatiu. Bon estiu! I aquest és el repte! Avançar en el model educatiu, Agnès Sendrós i Monclús amb la finalitat de millorar la qualitat educativa del nos- Directora de l’Escola tre alumnat tant a nivell de realització personal com de L’Espigot, nº 51 · 2016 - 2017 3 Escola Espiga. LLEIDA AGENDA SETEMBRE NOVEMBRE Iniciem un nou curs. Donem la benvinguda a P5 Activitat “Descobrim l’horta de Lleida”. l’Alba Espasa, la Marta Pitart i l’Ester Terés Visita a l’escola de la Guàrdia Urbana per fer 1 Escola 3 5è que compartiran amb la resta de professorat una activitat d’educació viària. aquest nou curs recent estrenat. 6è Caixa Fòrum: activitat “Fenòmens elèctrics”. 12 Nens/es Iniciem un nou curs. 4 P4 Sortida al “Parc de La Mitjana”. Visita a l’escola de la Guàrdia Urbana per fer Sortida a Lleida: “Dipòsit de l’aigua i Fonts 21 5è 8 5A una activitat d’educació viària. monumentals”. Sortida a Lleida: “Dipòsit de l’aigua i Fonts 9 5B OCTUBRE monumentals”. Visita al Museu de Lleida a realitzar l’activitat Hem fet la reunió de mares-pares amb les tu- 10 3r 3 CM “Pinotxo i l’artesà de la fusta”. tores. 11 P3 Sortida als Camps Elisis per veure la tardor. Hem fet la reunió de mares-pares amb les tu- CI La Susana Fernández, mare de l’Elena Serra, 5 tores-tutors. 14 P4A 5è Teatre en anglès: “Frankenstein”. ens conta un conte. Avui han iniciat les seves pràctiques en alter- Teatre a l’Escorxador: “La nena que vivia en P4/P5 nança de la FCE l’Alba Masana, el Julià Jou, una capsa de sabates”. 15 l’Anna Librado, l’Aïda López i l’Amat Mir. Es- La Carme Roig, mare del Genís Montañola, 6 Escola P5B taran amb nosaltres els dijous i els divendres, ens conta un conte. fins el 16 de juny. Els desitgem una bona es- La M. José Farré i el Laureà Rogés, pares de la tança entre nosaltres. P3B Joana Rogés, i la Patrícia Sans, mare del Cesc Visita a l’escola de la Guàrdia Urbana per fer Monsó, ens expliquen un conte. 5è 17 una activitat d’educació viària. Sortida al Museu Morera a observar i treballar Avui ha iniciat les seves pràctiques de grau 4t amb l’obra de Manuel Viola i a fer l’activitat d’Ed. Infantil la Laia Jové, la Cristina Alcaine i “Viu les mates” al Cosmocaixa. 7 la Laia Masot. Estaran amb nosaltres cada di- Excursió a Montserrat: Hem visitat el Museu, Escola vendres fins el 21 d’abril. Benvinguts! 18 6è el funicular fins Sant Joan i hem escoltat el Ens visita el Saül Craviotto, campió olímpic de Virolai que ha cantat l’Escolania. piragüisme. 4t Activitat a l’escola d’Engijoc. 21 Assistim al Teatre de l’Escorxador a veure 6è Ens posen la primera dosi de vacunes. 10 6è l’obra “Q”. Visita a una exposició al Centre d’art La Pane- 22 3r 3r Colònies a “La Manreana” de Juneda. ra a fer l’activitat “Natural i artificial”. 11 Colònies a “La Capella” de l’Espluga de Fran- Visita a l’escola de la Guàrdia Urbana per fer 4t 3r colí. una activitat d’educació viària. E. Hem fet la reunió de mares-pares amb les tu- 23 4t Activitat a l’escola d’Engijoc. 13 tores. 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els Infantil 1B/3B Hem fet la reunió de mares-pares amb les tu- grans fan de tutors dels petits. 18 CS 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els tores-tutors. P5B/2B E. Hem anat d’excursió a “La Manreana” (June- grans fan de tutors dels petits. 19 24 2B/4B Infantil da). 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els CI Ens visiten jugadors del Força Lleida. 3A/5B grans fan de tutors dels petits. 20 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els 3r Visita al Museu de l’aigua. 25 4A/6A grans fan de tutors dels petits. 4t Activitat “Descobrim la Mitjana”. 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els 21 Excursió a la Colònia Güell i al Camp del Bar- 4B/6B 5è grans fan de tutors dels petits. ça. 28 1A/1B Animació lectora d’Editorial Bayard, amb les Alumnes de Cicle Inicial i Cicle Mitjà participen 2A/2B revistes “Cuca Fera”, “Tiro Liro” i “Reporter en la 15a  trobada de miniatletisme a la Pista 4B DOC”. 22 Escola Municipal d’Atletisme de les Basses. Aquesta ha estat organitzada per la Regidoria d’Esports 3B/5A 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els de l’Ajuntament de Lleida. grans fan de tutors dels petits. 1A/3A Visita a l’escola de la Guàrdia Urbana per fer 24 5è Assistim al Teatre de l’Escorxador a veure una activitat d’educació viària. 29 2n l’obra: “Safari”. 27 CI Fem els panellets. P4B/ Animació lectora d’Editorial Bayard, amb les EI/CM/ P5A revistes “Cuca Fera”, “Tiro Liro” i “Reporter Fem els panellets. CS 3A/6B DOC”. Excursió a Vilanova de Prades per veure els 28 1r Visita a l’escola de la Guàrdia Urbana per fer castanyers. 1r una activitat d’educació viària. Excursió a La Granadella: “Museu de l’oli” a La 2n Assistim a l’Auditori Enric Granados, al concert Granadella. 6è 30 ”Lleida ciutat educadora-Original Soundtrak”. 31 Escola Celebrem la Festa de la Castanyada. P4A/3B Animació lectora d’Editorial Bayard, amb les 4A/5A revistes “Cuca Fera”, “Tiro Liro” i “Reporter 6A DOC”. Escola Espiga. LLEIDA 4 L’Espigot, nº 51 · 2016 - 2017 AGENDA DESEMBRE 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els 23 6B Inici curs “Saltem i ballem”. 2A/4A grans fan de tutors dels petits. Visita a l’escola de la Guàrdia Urbana per fer 1 Animació lectora d’Editorial Bayard, amb les 24 3r P3A/P3B una activitat d’educació viària. revistes “Cuca Fera”, “Tiro Liro” i “Reporter Sortida al Parc de l’Aigua a fer l’activitat P5B/5B DOC”. 6A “L’energia de l’aigua”. Activitat “A ritmr de nombres i xifres” a Caixa- 26 Xerrada sobre Educació sexual i afectiva a càr- 2 3r fòrum i visita als Camps Elisis. 6è rec de la Maria (substituta de la Marta Macià, P4/3r-P5 psicòloga de l’AMPA) (2a sessió). 7 4t 1r 1a sessió d’ “Apadrinament lector”. 4t Audició “Hop Peripècies!” a l’Auditori Enric 5è-2n/6è Granados. Visita a l’escola de la Guàrdia urbana per fer Sortida al Parc de l’Aigua a fer l’activitat 12 3r 27 6B una activitat d’educació viària. “L’energia de l’aigua”. 13 CM Festival de Nadal. 6A Inici curs “Saltem i ballem”. Els nens i les nenes de P5 han anat a fer l’acti- P5 vitat “l’Hospital d’ossets de peluix” i a la ludo- Celebrem el Dia Escolar de la No violència I Escola 14 teca de La Bordeta. Pau (DENIP). Avui ha iniciat les seves pràctiques de grau CI Festival de Nadal. 30 d’Ed. Infantil la Mercè Sentís i l’Aleix Villacam- 14 Hem col·laborat amb l’Associació Arrels Sant Escola pa (Ex-alumne de l’Escola). Estaran amb no- 15 Escola Ignasi, en la campanya solidària de recollida saltres cada dia fins el 24 de març. Benvingut/ 16 d’aliments “Per un Nadal digne”. da! 15 EI Festival de Nadal. Xerrada sobre Educació sexual i afectiva a càr- 31 6è rec de la Maria (substituta de la Marta Macià, 16 EI Festival de Nadal. psicòloga de l’AMPA) (3a sessió). 19 CS Festival de Nadal. Els nois i noies de 6è fan la representació d’Els FEBRER 21 Escola Pastorets, adreçada a les famílies. Darrer dia d’Escola del 1r trimestre. Els nois i Audició “La batucada” a l’Auditori Enric Gra- 1 6è 22 Escola noies de 6è fan la representació d’Els Pasto- nados. rets. 3 6A 2a sessió curs “Saltem i ballem”. 6 6B 2a sessió curs “Saltem i ballem”. GENER 9 4t Visita al Museu de Lleida per fer l’activitat “Ta- ller Pinotxo”. EI/ CI 9 Celebrem el dia de la joguina. 10 6A 3a sessió curs “Saltem i ballem”. CM Visita a l’escola de la Guàrdia Urbana per fer La Marta Cucurull, mare de l’Oriol Bertran, ens 12 3r conta un conte. una activitat d’educació viària. Hem recollit a l’Auditori un accèssit atorgat al P4A La Neus Agelet i l’Esther Cabré, mares del 13 Roger Bordes i la Judit Coca, ens conten un nostre pessebre en el LXXXII concurs de pes- 15 Escola sebres de l’Agrupació Ilerdenca de pessebris- conte. tes de Lleida ciutat (Aquest curs realitzat pels 6B 3a sessió curs “Saltem i ballem”. nens/es de Cicle Inicial). P4/3r-P5 La Núria Tena, mare de la Júlia Deza, ens conta 4t 1r/ 2a sessió d’ “Apadrinament lector”. 16 P4A un conte. 5è-2n/6è El Marc Ribes i la Maite Charles, pares de l’Ar- nau, ens expliquen un conte. La Núria Almacelles, la Yolanda Solà i la Carme P5B P5A Sarret, mares de l’Aina Rufas, la Laia González L’Anna Parrilla, mare del Marc Rivas, ens conta i la Mariona Sánchez, ens llegeixen un conte. un conte. El Jose Gómez i la Meritxell Ripoll, pares de 17 Audició “L’orquestra simfònica” a l’Auditori En- 5è l’Abril, ens conten un conte. ric Granados. 14 P5B La Maria Metante,, mare de l’Ariadna Roqué, Xerrada sobre Educació sexual i afectiva a càr- ens conta un conte. 6è rec de la Maria (substituta de la Marta Macià, psicòloga de l’AMPA) (1a sessió). El Ramon Ribalta i la Miriam Egozcue, pares de 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els 4t la Mar de 4tB, ens parlen de l’aparell respiratori 18 P5A/2A en una sessió de science. grans fan de tutors dels petits. Primer dia de “Portes obertes”, sessions de- La Carmina Perisé i l’Óscar March, pares de dicades a conèixer la realitat de l’Escola per a l’Arnau March, ens expliquen un conte. Escola famílies que desitgin dur els/les seus/ves fills/ 19 P3B La Núria Pérez, mare del Nil Talamonte i la Ra- es a la nostra. Hi participen unes 40 famílies. quel Saló, mare de l’Aitor Duran, ens expliquen Audició “Els tomballons” a l’Auditori Enric Gra- un conte. 1r 15 nados. 20 6è Ens posen la segona dosi de vacunes. 5è Caixa Fòrum: activitat “Paraula de nen”. L’Espigot, nº 51 · 2016 - 2017 5 Escola Espiga. LLEIDA AGENDA La Montserrat González, mare del Marc Martí, Sortida a La Canadenca a fer l’activitat: “L’ai- P3A P3 ens representa un conte amb titelles. gua i els 5 sentits”. L’Esther Vilagrasa, la Maite Chico, la Verònica Excursió al Museu de la pedra seca (Torrebes- 10 4t Sanmartín i la Carme Sarret, mares de la Irene ses). P3B 16 Pascual, l’Aran Revés, l’Arnau Sabaté i el Biel 3r Excursió al port de Tarragona. Sánchez ens representen un conte. 6A 6a sessió curs “Saltem i ballem”. 5A Caixa Fòrum: activitat “El món de la cèl·lula”. La Vanesa Noguera, la Begonya Ventura, la Segon dia de “Portes obertes”. Hi participen Lourdes Luque i la Judit Sánchez, mares del Escola unes 40 famílies. Bru farrés, la Laia Ballespí, l’Àlex Buha i l’Edith Els nens i les nenes de 2n expliquem els nos- P4A Álvarez, ens conten un conte. CI tres contes als companys de 1r de l’escola. La Lourdes García, mare de l’Aurembiaix Nie- 17 Gaudim molt! to, ens conta un conte. 6A 4a sessió curs “Saltem i ballem”. 13 El Jordi Coca i l’Esther Cabré, pares de l’Hele- Els nens i les nenes de 2n expliquem els nos- na, ens conten un conte. CI/P5 tres contes als companys de P5 de l’escola. P4B L’Andrée Yeramian, mare de l’Elsa Pastor, ens Ens ho passem molt bé! conta un conte. Representació de “Pinotxo” per la companyia Caixa Fòrum: activitat “Estratègies dels éssers CM/CS 1r La Baldufa, a l’escola. vius” i visita a la Casa dels gegants. 20 6B 4a sessió curs “Saltem i ballem”. 6B 6a sessió curs “Saltem i ballem”. Avui han iniciat les seves pràctiques de menció El Carlos Segarra i la Sara Domingo, pares del de la FCE la Maria Planes, l’Anna Felipe i la Roc, la Mónica Cierco, mare del Genís i, la Ne- Escola Sheila Pedrol. Estaran amb nosaltres tots els P5A reida Mur i el Lluís Sala, pares del Guillem, ens dies, fins el 19 de maig. Els desitgem una bona llegeixen un conte. estança entre nosaltres. 14 La Maite Charles, mare de l’Arnau Ribes, ens Entre tots els nens i nenes de segon hem fet conta un conte. 2n un  Museu de contes  a l’espai comú de Cicle P5B La Núria Montagut, mare de l’Eloi Sabin, ens Inicial. conta un conte. 23 5B Caixa Fòrum: activitat “El món de la cèl·lula”. P4/3r-P5 La Maite, mare de la Laia Borrull, ens fa una 15 4t 1r 3a sessió d’ “Apadrinament lector”. 6è exposició sobre l’Edat Mitjana. 5è-2n/6è 24 Escola Celebrem la festa de Carnaval. La Irene Clavé, la Sònia Martínez, l’Ester Es- La Blau Vilella (de 6è) i l’Àlex Valdivielso (de pax, la Laura Arcal, la Dulce Rojas, la M. Àn- 5è), han participat a la Fase Territorial del “10è gels Sánchez, la Laura López i l’Anna Vidal, 25 Escola P3A mares del Nil Crespo, el Roger González, la Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya” (THE FONIX 2017)  Núria Ferrer, l’Èlia Pérez, la Noa Sanmartín, el Obrim, en horari de pati, l’exposició “Museu de Neo Mezcua, el Marc Vilchez i l’Amelie Rubio, contes” a tot l’alumnat de l’escola. També con- ens representen un conte. 27 2n La M. Glòria Ardiaca i el Xavier Taribó, pares videm a les famílies a que entrin a veure-la per 16 les tardes. Hi serà tota la setmana. del Martí Taribó, ens expliquen un conte. P3B L’Imma Juárez, mare de l’Àfrica Mias, ens ex- plica un conte. MARÇ Audició “Les capses de colors” a l’Auditori En- P4/P5 Sortida a la Llotja a la mostra de cinema d’ani- ric Granados. EI/CI 2a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els mació “ANIMAC”. 2A/4A Sortida a Gardeny al Circuit viari organitzat per grans fan de tutors dels petits. 1 5A/3B P4 Visita al Museu de l’automoció Roda Roda. la Guàrdia Urbana. Tercer dia de “Portes obertes”. Hi participen Excursió a Tarragona per visitar el conjunt ar- Escola 17 5è queològic que formen les ruïnes romanes de unes 40 famílies. Sortida a Gardeny al Circuit viari organitzat per Tàrraco. 5B/3A 6è Excursió a Montblanc. 2 la Guàrdia Urbana. 3r Inici de les proves d’avaluació diagnòstica. 2a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els 4B/6B Sortida a la Llotja a la mostra de cinema d’ani- grans fan de tutors dels petits. CM 6B 7a sessió curs “Saltem i ballem”. 3 mació “ANIMAC”. 6A 5a sessió curs “Saltem i ballem”. 20 Reunió amb les famílies de 6è per informar de 3r 2n dia de les proves d’avaluació diagnòstica. la preinscripció als instituts, la sortida de fi de ESCOLA 6 curs, el comiat de la 44ª promoció i la Festa 6B 5a sessió curs “Saltem i ballem”. de l’AMPA. 7 3r 3r dia de les proves d’avaluació diagnòstica. 3B/5A 2a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els 3r 4t dia de les proves d’avaluació diagnòstica. 21 grans fan de tutors dels petits. 1A/3A 8 6è Animació lectora a càrrec de la Laia Longan. Audició “Quin tip de riure” a l’Auditori Enric 22 3r Granados. P5 Visita a l’aeroport de Lleida-Alguaire. 23 2B/4B 2a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els 3A/5B grans fan de tutors dels petits. Escola Espiga. LLEIDA 6 L’Espigot, nº 51 · 2016 - 2017 AGENDA CI Excursió al Castell de Montsonís. 3r Visita a la Paeria i al Turó de la Seu Vella. La Nereida Mur i el Lluís Sala, pares del Pol Un grup de cantaires de 5è de l’Escola partici- 3r 24 Sala de 3rB, ens llegeixen faules. 5è pen a la representació de la cantata “La histò- 24 ria de Nadala i el follet de la cova del diable”. 2a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els 4A/6A grans fan de tutors dels petits. Activitat “Juguem amb l’energia” (Play Energy), 25 CM 6A 7a sessió curs “Saltem i ballem”. a l’escola. Comencem a l’escola les activitats “Setmana 26 P5 Colònies “La Marinada” (Cambrils). 1r 27 de la boca” que duraran fins el divendres. P4/3r-P5 6B Última sessió curs “Saltem i ballem”. 27 4t 1r 4a sessió d’ “Apadrinament lector”. P4 Excursió a l’estany d’Ivars d’Urgell. 5è-2n/6è 29 Sessió d’animació lectora a càrrec de Carles Gaudim d’un circuit viari muntat i dirigit per la CM EI Sala. Guàrdia Urbana a l’Esc
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks