Espigot 52

60 pages
3 views
of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
El que d’arrel s’aprèn, mai del tot s’oblida ESCOLA ESPIGA Curs 2018 - 2019 52 SUMARI 3 EDITORIAL 4 PRESENTACIÓ LLIBRE 50 ANYS 6 AGENDA: Curs 2018– 2019 12…
Transcript
El que d’arrel s’aprèn, mai del tot s’oblida ESCOLA ESPIGA Curs 2018 - 2019 52 SUMARI 3 EDITORIAL 4 PRESENTACIÓ LLIBRE 50 ANYS 6 AGENDA: Curs 2018– 2019 12 FAMÍLIA I ESCOLA: Al·lèrgia alimentària 14 LOGOPÈDIA: (a)Prendre la paraula 16 ED. INFANTIL: Un dia a Ed. Infantil 18 CI: Un altre pas endavant 20 CM: Tallers 22 CS: Un curs més 24 MÚSICA: L’audició musical. Música en viu al pati. Santa Cecília. 27 BIBLIOTECA: Animacions lectores 30 PROJECTES: > Agenda 21 > Apadrinament lector > PCEE > Les mil i una nits > Peer tutoring > Certamen de lectura en veu alta > Projecte Dual 38 PREMIS: > Sambori Òmnium > Cartes telemàtiques > Pessebre > Educació viària > Futbol Sala > Milla urbana 44 AMPA: > Les emocions en el seu dia a dia > Gràcies Escola Espiga 46 LA CUINA D’EN LLUÍS: Galta de vedella al vi 47 NOTÍCIES: Escola ESPIGA > Comiat personal Partida Bovà, 14 25196 Lleida > Dinar 100% Horta 973 24 69 50 > Lleida xuta 686 96 90 86 > Visita del Sr. Mías agora.xtec.cat/escola-espiga-lleida > Esmorzar solidari Redacció i fotografia: Disseny: Impremta > Obres millora Claustre Escola ESPIGA Rosselló 51 ENTREVISTES: Coordinació: Equip Impressió: Impremta Directiu Escola ESPIGA Barnola > Agnès Sendrós Col·labora: Jèssica Subvenciona: AMPA > Olga Fusté Pardos, Mercè Farré, Escola ESPIGA i 56 FOTOS Nereida Mur i Lluís Badia Patrocinadors 60 FOTOGRAFIA DE LA 46a PROMOCIÓ Escola Espiga. LLEIDA 2 L’Espigot, nº 52 · 2018 - 2019 EDITORIAL LA GENT QUE M’AGRADA Abans de res m’agrada la gent que vibra, que no cal empènyer-la, que no cal dir-li que faci les coses, que sap el que cal fer i ho fa en menys temps del que s’esperava. M’agrada la gent amb capacitat per mesurar les conseqüències de les seves actuacions. La que no deixa les solucions a l’atzar. M’agrada la gent justa amb la seva gent i amb ella mateixa, que no perd de vista que som humans i que podem equivocar-nos. M’agrada la gent que pensa que el treball en equip, entre amics produeix més que els caòtics esforços individuals. M’agrada la gent que sap la importància de l’alegria. M’agrada la gent sincera i franca, capaç d’oposar-se amb arguments serens i raonats a les decisions del seu cap. M’agrada la gent de criteri. La que no s’ho empassa tot. La que no s’avergonyeix de reconèixer que no sap alguna cosa o que es va equivocar. I la que, en acceptar els seus errors, s’esforça genuïnament per no tornar-los a cometre. M’agrada la gent capaç de criticar-me constructivament i de front: a aquests els anomeno els meus amics. M’agrada la gent fidel i persistent que no defalleix quan d’assolir objectius i ideals es tracta. M’agrada la gent d’empenta, que entén els obstacles com un repte. Amb gent com aquesta em comprometo al que sigui. En haver tingut aquesta gent al meu costat, em dono per recompensat. Anònim Moltes gràcies a tots i a totes. Agnès Sendrós i Olga Fusté L’Espigot, nº 52 · 2018 - 2019 3 Escola Espiga. LLEIDA LLIBRE 50 ANYS PRESENTACIÓ DEL LLIBRE El dijous 30 de maig a l’Aula Magna de l’IEI va tenir lloc l’acte de presentació del llibre “50 Aniversari Escola Espiga”. Florià Belinchón, Agnès Sendrós, Antoni Balasch, Emili Grau i Nereida Mur. Escola Espiga. LLEIDA 4 L’Espigot, nº 52 · 2018 - 2019 LLIBRE 50 ANYS Cantem la cançó “50 anys d’Espiga”. L’Espigot, nº 52 · 2018 - 2019 5 Escola Espiga. LLEIDA AGENDA SETEMBRE Alumnes de Cicle Inicial i Cicle Mitjà participen en Iniciem un nou curs. Donem la benvinguda a la la 17a trobada de miniatletisme a la Pista Munici- Dàmaris Ruiz, la Sara Orteu i el Ferran Huerta 20 Escola pal d’Atletisme de les Basses. Aquesta ha estat 3 Escola que compartiran amb la resta de professorat organitzada per la Regidoria d’Esports de l’Ajun- aquest nou curs recent estrenat. tament de Lleida. La Mireia i l’Albert, pares de l’Ares Martín, ens fan Nens/es Iniciem un nou curs. 22 2A experiments relacionats amb l’electricitat. Avui han iniciat les seves pràctiques de grau 12 Tots els d’Ed. Infantil la Carla Roca (ex-alumna) i la Maria 24 1a sessió d’ “Apadrinament lector”. Escola Torres. Estaran amb nosaltres cada dia fins el 21 cicles de desembre. Benvingudes! Avui hem iniciat el projecte: “El dia dels jocs po- Tots els 25 pulars a l’hora del pati”. Es realitzarà cada dijous cicles durant tot el curs. OCTUBRE Visita a l’Escola de la Guàrdia Urbana per fer una 26 5è Visita a l’escola de la Guàrdia Urbana per fer una activitat d’educació viària. 2 5è Tots els activitat d’educació viària. Fem els panellets. 30 Avui han iniciat les seves pràctiques en alternan- cicles ça de la FCE la Paula Ané, el Guillem Arbós, la 31 Escola Celebrem la Festa de la Castanyada. Gemma Boqué, el Dani Arauz i l’Ingrid Armengol. Escola 4 Estaran amb nosaltres els dijous i els divendres, fins el 21 de juny. Els desitgem una bona estança NOVEMBRE entre nosaltres. Excursió a Vilanova de Prades per veure els CS Hem fet la reunió de mares-pares d’inici de curs. 1r castanyers. 8 CM Hem fet la reunió de mares-pares d’inici de curs. 2n Excursió a La Granadella: “Museu de l’oli”. E. 5 La Mari Carmen Consuegra, mare de la Carla, 9 Hem fet la reunió de mares-pares d’inici de curs. P4A Infantil ens conta un conte. 3r Colònies a “La Manreana” de Juneda. La Cristina Sáez i el Carles Pijuan, mare i pare P4B 4t Colònies a “La Capella” de l’Espluga de Francolí. del Cesc, ens han representat un conte. La Laura Rumí i l’Aida Moroba, mares de l’Oriol 6 6è CaixaForum: activitat “Fenòmens elèctrics”. Aragón i del Biel Bringué, ens expliquen i ense- La Carmina Perisé, mare de l’Arnau March, ens nyen com es fa un assaig clínic i com fan les càp- 8 P5B conta un conte. 10 sules de medicament als laboratoris. La Maria Pau i el Miquel Àngel, pares de l’Elna 2A La Maria Cristina Girón, mare de la Sara, ens en- 9 2n Forns, ens expliquen l’aparell respiratori. senya com detectar les bactèries als objectes, a Animació lectora del llibre “Troba, troba troba- les mans, a les orelles… amb diferent material 13 EINF dora a càrrec de l’animadora “Mertxe París” que ella utilitza al laboratori. Hem vist que és molt L’Esther, l’Elisenda Sas, la Maria Metaute i la important rentar-nos bé les mans! Laura, mares del Marc Carrelé, de l’Eduard, Visita a l’Escola de la Guàrdia Urbana per fer una de l’Ariadna i de l’Oriol Torres ens expliquen la 11 5è 14 2A activitat d’educació viària. composició de la sang i el funcionament. A més Visita a l’Escola de la Guàrdia Urbana per fer una a més, cadascú ha fet un experiment de l’apa- 15 5è activitat d’educació viària. rell respiratori molt divertit. 16 CI Hem fet la reunió de mares-pares d’inici de curs. 4t Activitat “Descobrim la Mitjana”. La Mar Monteagudo, mare de l’Adriana, ens pinta 15 2B la cara i ens convertim en autèntics superherois i CS Excursió a Barcelona: Parc Güell i Liceu. 17 autèntiques superheroïnes. El Jordi Farrús, pare del Martí, ens parla sobre 16 6è 6è Ens posen la primera dosi de vacunes. “Seguretat al medi natural”. La Rosa Maria Vilaseca, mare de l’Aran, com a 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els 19 2A/4A “heroïna real”, ens explica la seva feina de policia grans fan de tutors dels petits. 18 2B (Mossa d’Esquadra) i un truc per recordar el telè- 2B/4B Trobada del projecte “Peer Tutoring” entre fon d’emergències. 3B/5B l’alumnat de 5è i el de 1r d’ESO de l’INS Màrius E. 20 Torres. Hem anat d’excursió a “Aula rural Pinyana”. 5è Infantil P5/6è Activitat: Contes musicals. La Mònica Cierco i la Laura, mare del Genís i tieta 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els del Guillem Torres, com a “heroïnes reals” (auxili- 3A/5A 21 grans fan de tutors dels petits. ar infermera i metgessa), ens ensenyen com ens 6è Ens posen la segona dosi de vacunes. hem de rentar les mans per ser uns bons superhe- rois i unes bones superheroïnes i a fer la tècnica P4/5è Activitat: Contes musicals. 19 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els RCP de primers auxilis per si hem d’ajudar a sal- 1B/3A 2B var a algú. 22 grans fan de tutors dels petits. El Joan Pons, el Miquel Àngel Martínez, l’Eloi Ru- Tots els 2a sessió d’ “Apadrinament lector”. fas i el Claudio Sáez, pares de la Mariona, de l’El- cicles na, de l’Aina Rufas i del Claudio, com a “herois Visita a l’Escola de la Guàrdia Urbana per fer 3r reals”, ens expliquen la feina de bomber i què hem una activitat d’educació viària. de fer en cas d’incendi. 23 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els 1A/3B grans fan de tutors dels petits. Escola Espiga. LLEIDA 6 L’Espigot, nº 52 · 2018 - 2019 AGENDA 26 4t Activitat a l’Escola d’Engijoc. Visita a l’Escola de la Guàrdia Urbana per fer 3r una activitat d’educació viària. 27 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els 15 La Loreto Tarragona i la Meritxell Morera, mares 4B/6B grans fan de tutors dels petits. 4t del Joan Batlle de 4tA i del Pol Pinyol de 5A, ens 28 6è Taller “Bullying. I si fossis tu?” . fan un taller de contes per treballar els valors. 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els 16 P4 Activitat a CaixaForum: “Mans a l’obra”. 29 4A/6A grans fan de tutors dels petits. A partir d’avui, el nostre, passa a ser un centre Escola cardioprotegit. Ens instal·len un DEA (desfibril- DESEMBRE 17 lador extern automàtic). La Neus Agelet, mare del Teo, ens conta un Sortida a Lleida: “Dipòsit de l’aigua i Fonts mo- P5B 5A conte. numentals”. 5 Tots els Sortida a Lleida: “Dipòsit de l’aigua i Fonts mo- 3a sessió d’ “Apadrinament lector”. 5B cicles numentals”. 18 Entre tots els nens i nenes de segon hem fet un Activitat “L’hospital de l’osset de peluix” i visita 2n P5 Museu de contes a l’espai comú de Cicle Inicial. a la ludoteca de La Bordeta. 10 22 P5A/2B 1a trobada del projecte “Peer Tutoring” on els Visita a l’Escola de la Guàrdia urbana per fer 3r P5B/2A grans fan de tutors dels petits. una activitat d’educació viària. Espectacle “Trencanous” al teatre de l’Escorxa- 23 Visita a l’Escola de la Guàrdia Urbana per fer 11 P4/P5 3r dor. una activitat d’educació viària. 12 CI Festival de Nadal. Avui ha iniciat les seves pràctiques de grau d’Ed. Infantil/Primària la Tània Chacón. Estarà 13 CM Festival de Nadal. 28 Escola amb nosaltres cada dia fins el 22 de febrer. Ben- Visita a l’Escola de la Guàrdia Urbana per fer vinguda! 1r 14 una activitat d’educació viària. Activitat amb Bee bots (Alumnat de CS n’ense- CI CS Festival de Nadal. 29 nyen el funcionament). 17 EINF Festival de Nadal. 6A Inici curs “Saltem i ballem”. EINF Festival de Nadal. Celebrem el Dia Escolar de la No Violència i Pau 30 Escola 19 (DNIP). Els nois i les noies de 6è fan la representació Escola d’Els Pastorets, adreçada a les famílies. 21 Escola Darrer dia d’Escola del 1r trimestre. Els nois i les FEBRER noies de 6è fan la representació d’Els Pastorets. 5A CaixaForum: activitat “El món de la cèl·lula”. 5B CaixaForum: activitat “El món de la cèl·lula”. GENER L’Aida Moroba, mare del Martí Bringué, ens EINF/ conta un conte. 8 Celebrem el dia de la joguina. La Laura Lanaspa, mare de la Gina, ens conta CI/CM P3A Hem recollit a l’Auditori un accèssit atorgat al un conte. nostre pessebre en el LXXXIV concurs de pes- El Jordi Clarisó i la M. Àngels García, pare i 13 Escola sebres de l’Agrupació Ilerdenca de pessebris- mare de l’Enzo, ens conten un conte. tes de Lleida ciutat (Aquest curs realitzat pels La Laura López, mare del Roger, ens explica un nens/es d’Educació infantil). conte amb suport visual. P3B La Vensa Teixidó, mare del Jan Janot, ens conta La Laura Rumí i la Mariona Mansilla, mares del un conte. Víctor i l’Oriol, ens conten un conte. P3A La Violant Pujol, la Verònica Mayoral, la Cristina La Francina Solé i el Gregory B. Giffin, mare i 4 pare de la Lis, ens conten un conte. González, la Gador Sánchez, la Núria Montagut, La Iolanda Alarcón, l’Almudena Puigfel, l’Anna la Noèlia Torremadé, mares del Martí, la Paula, P4A Vallvé i la Neus Pociello, mares de l’Alexandra, el Pol, l’Elsa, la Laia González i el Marc junt amb P3B la Pili Alarcón i l’Óscar Montoya, mare i pare de el Pau, el Quim i el David, ens representen un conte amb titelles. la Blau, ens representen un conte. La Gemma Galiano, la Laura Agustí, la Lore- La Núria Montagut, l’Alba Mesull i l’Anna Mon- 14 na Molina, la Meritxell Masip, la Raquel Bai- P4B zó, mares del Sergi, l’Ona i la Lola, ens conten P4A get,l’Aroa Colias i la Laura Moreno, mares de un conte. l’Aleix, la Mariona, el Sergi, el Nil, el Nael, el La Susana Renales, mare del Jordi ens llegeix Marcel i la Cloe, ens representen un conte. un conte. P5A La Laura Molinero, la Yolanda Solà, l’Esther La Maria Rosa Teira, mare del Juan ens repre- Sangenís i la Sílvia Hernández, mares de l’Unai, senta un conte. P4B l’Aleix, la Norah i l’Ona, ens conten un conte 6B Inici curs “Saltem i ballem”. amb titelles. Trobada del projecte “Peer Tutoring” entre L’Almudena Puigfel, mare de l’Arnau, ens conta 5 6è l’alumnat de 6è i el de 2n d’ESO de l’INS Màrius P5A un conte. Torres. Xerrada sobre Educació sexual i afectiva a càr- 6 6è rec de la Maria Monrabà (psicòloga de l’AMPA) (1a sessió). L’Espigot, nº 52 · 2018 - 2019 7 Escola Espiga. LLEIDA AGENDA Audició “Els tomballons” a l’Auditori Enric Gra- 25 6è Visita als INS Gili Gaya i Joan Oró. 1r nados. Visita al Museu de Lleida a realitzar l’activitat La Maria José Farré i el Laureà Rogés, mare i 3r 26 “Les mil i una nits”. pare de la Joana, ens conten un conte amb su- 6A 3a sessió curs “Saltem i ballem”. port visual. 7 P5B Audició “Fora de sèrie” a l’Auditori Enric Gra- La Glòria Taribó i la Patrícia Sana, mares del 27 4t nados. Martí i el Cesc, ens conten un conte amb suport visual. 28 Escola Celebrem la festa de Carnaval. Sortida al Parc de l’Aigua a fer l’activitat “L’ener- 6A gia de l’aigua”. MARÇ Sortida al Parc de l’Aigua a fer l’activitat “L’ener- 6B gia de l’aigua”. 5 6A 4a sessió curs “Saltem i ballem”. 8 2n dia activitat amb Bee bots (Alumnat de CS P4 Sortida a “La Mitjana”. CI n’ensenyen el funcionament). 3r Excursió al port de Tarragona. Comencem a l’escola l’activitat “La Setmana 8 Excursió al Centre d’Interpretació de la Pedra 1r de la boca” amb la col·laboració de l’Institut 4t Seca (Torrebesses). 11 d’Ortodòncia Perera. Durarà fins el divendres P5A P4/P5 Espectacle “Hats” al teatre de l’Escorxador. P3A 6B 2a sessió curs “Saltem i ballem”. Animació lectora d’Editorial Bayard, amb les re- P4B 6A 2a sessió curs “Saltem i ballem”. vistes “Cuca Fera”, “Tiro Liro” i “Reporter DOC”. 2A Xerrada sobre Educació sexual i afectiva a càr- 3A 6è rec de la Maria Monrabà (psicòloga de l’Escola) (2a sessió). 6B 4a sessió curs “Saltem i ballem”. Tots els L’Elisabet Agulló, mare del Jael, ens conta un 12 4a sessió d’ “Apadrinament lector”. conte. cicles La Gema C. Seluy, mare de l’Elna, ens conta Primer dia de “Portes obertes”, sessions dedi- P3A un conte. cades a conèixer la realitat de l’Escola per a fa- Escola La Núria Almacellas, mare del Jordi, ens conta mílies que desitgin dur els/les seus/ves fills/es a la nostra. Hi participen unes 40 famílies. 11 un conte. L’Eva Martin, mare de la Iratxe Lafuente de 4B, La Rosa M Vilaseca i la Judit Herrera, mares de 13 4t ens parla de “Healthy diet” en una sessió de l’Ona i el Guillem, ens conten un conte. P3B science. La Patrícia Sans i la Laura Español, mares de P4 Activitat “Mobilitat segura”. l’Ona i el Jan, ens conten un conte. Activitat de cloenda de l’activitat “La Setmana La Núria Escudé, mare de la Laia Graells, ens 1r conta un conte. 15 de la boca”. P4B Segon dia de “Portes obertes”. Hi participen La Núria Farré, mare de la Naia, ens conta un Escola conte. unes 40 famílies. 6B 3a sessió curs “Saltem i ballem”. La Sònia Martínez i la Irene Clavé, mares del Roger i el Nil Crespo, ens representen un conte. Xerrada sobre Educació sexual i afectiva a càr- P5A 6B rec de la Maria Monrabà (psicòloga de l’AMPA) La Laura López, mare del Marc Vilches, ens (3a i 4a sessió). conta un conte utilitzant ombres xineses. Avui han iniciat les seves pràctiques de men- P4 Excursió a Aitona. ció de la FCE el Jaume Viñes i el Dani Ballarin. 6A 5a sessió curs “Saltem i ballem”. Escola Estaran amb nosaltres tots els dies, fins el 17 4A 18 de maig. Els desitgem una bona estança entre 12 6B nosaltres. Animació lectora d’Editorial Bayard, amb les re- P3B vistes “Cuca Fera”, “Tiro Liro” i “Reporter DOC”. “Cúpula Gustum”: activitat per donar a conèixer 5B i valorar la producció agroalimentària de l’àmbit 5A 5è rural, els productes que s’hi elaboren, el pai- Assistim al Teatre de l’Escorxador a veure satge que generen i quin impacte té el consum CI l’obra: “Peter Pan”. d’aquests en la nostra economia i tradicions. 3B Sortida a la Llotja a la mostra de cinema d’ani- Animació lectora d’Editorial Bayard, amb les re- EINF/CI 13 P4A mació “ANIMAC”. vistes “Cuca Fera”, “Tiro Liro” i “Reporter DOC”. Sortida al Museu de Lleida a realitzar l’activitat 1A 4t Tots els 19 “Les mil i una nits”. 5a sessió d’ “Apadrinament lector”. Xerrada sobre Educació sexual i afectiva a càr- cicles 6A rec de la Maria Monrabà (psicòloga de l’AMPA) Reunió amb les famílies de 6è per informar de (3a i 4a sessió). Escola la preinscripció als instituts, la sortida de fi de CaixaForum: Activitat “Estratègies dels éssers curs, i el comiat de la 46ª promoció. 2n La Carme Dolcet, mare de l’Anna, ens conta un vius”. 14 20 conte. Tercer dia de “Portes obertes”. Hi participen Escola P5B La Carme Serret, l’Esther Villagrasa, la Verònica unes 40 famílies. Sortida a la Llotja a la mostra de cinema d’ani- Sanmartín i la Maite Chico, mares del Biel, la CM/CS Irene, l’Arnau i l’Aran, ens representen un conte. mació “ANIMAC”. 22 Quart dia de “Portes obertes”. Hi participen Escola unes 40 famílies. Escola Espiga. LLEIDA 8 L’Espigot, nº 52 · 2018 - 2019 AGENDA P5 Activitat “Descobrim l’horta de Lleida”. 4 P3 CaixaForum: Activitat “Encaixos”. CI Excursió al Castell de Montsonís. 1r Colònies a “Món serè” de Les Piles. El Jordi i la Georgina, pares de la Bruna Bonet, Assistim a l’acte de lliurament de premis del 13è 3r ens parlen de la flor de l’ametller. 5 premi Sambori-Òmnium, a l’EOI. Han resultats 15 Escola Excursió a Tarragona per visitar el conjunt ar- premiats en prosa la Irene Giné i l’Aina Valdiviel- 5è queològic que formen les ruïnes romanes de so (1r i 2n premi, respectivament). Enhorabona! Tàrraco. 6B Última sessió curs “Saltem i ballem”. 6è Excursió a Montblanc. Els nens i les nenes de 2n expliquem els nostres 18 6B 5a sessió curs “Saltem i ballem”. 2n/P5 contes als companys de P5 de l’escola. Ens ho Sortida a La Canadenca a fer l’activitat: “L’aigua passem molt bé! P3 8 Obrim, en horari de pati, l’exposició “Museu de 19 i els 5 sentits”. 6A 6a sessió curs “Saltem i ballem”. 2n contes” a tot l’alumnat de l’escola. Podran as- sistir-hi tots els dies fins el 12 d’abril. P5 Visita a l’aeroport de Lleida-Alguaire. 20 Sortida a Gardeny al Circuit viari organitzat per Tots els 5A 6a sessió d’ “Apadrinament lector”. la Guàrdia Urbana. cicles Sortida a Gardeny al Circuit viari organitzat per Els nens i les nenes de 2n expliquem els nostres 21 5B/3A 2n/P4 contes als companys de P4 de l’escola. Ens ho la Guàrdia Urbana. passem molt bé! P4/P5 Audició. El Jordi i la Georgina, pares de la Judit Bonet, 6A Última sessió curs “Saltem i ballem”. 9 2n ens expliquen coses molt interessants sobre La Cristina Sáez i el Carles Pijuan, mare i pare l’ametller. del Jan, ens fan una activitat plàstica de treball 6è Sortida a Gardeny al Circuit viari organitzat per cooperatiu per tal d’elaborar artesania per St. 22 3B la Guàrdia Urbana. Jordi. Trobada esportiva del Segrià emmarcada dins 10 Escola Avui hem fet el simulacre (Pla d’emergència). 5è les activitats del PCEE. Sessió d’animació lectora a càrrec de Jaume CM 6è Visita a la Seu Vella. Copons. Esmorzar solidari “coca i xocolata” a benefici Activitat a CaixaForum: “Gestos (extra) ordina- P5 11 Escola de l‘Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, ris”. per a la investigació del Càncer Infantil. Obrim l’exposició “Museu de contes” a les fa- 25 2n mílies. Podran entrar a ve
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks