PUNTO 36 DELL ODG DELLA SEDUTA DEL CSTRAT 0 DEL serbale. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n DGR del

44 pages
28 views
of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
PUNTO 36 DELL ODG DELLA SEDUTA DEL CSTRAT 0 DEL serbale DELBERAZONE DELLA GUNTA REGONALE n DGR del OGGE Acc e ae a rjaton ad re-hi deass s n eg batoia ate 0 ze ta an cast i22,2
Transcript
PUNTO 36 DELL ODG DELLA SEDUTA DEL CSTRAT 0 DEL serbale DELBERAZONE DELLA GUNTA REGONALE n DGR del OGGE Acc e ae a rjaton ad re-hi deass s n eg batoia ate 0 ze ta an cast i22,2 ebezot 6i. e ag 4 R 6 to e e asto Os Ut ) 2%.6 C - ill tt P.2: 4 3 Al, 3 6 1.1 V :._ p r S.3 S ).4 Z r :,.p4 _ = r?- r - ō - t or tc. 4. S. - A -. \.c tcae S 0 u 1.3 ),.t t-- &.s... t C r i - e ---p. d - a - ttt C. t a bal be,_ C. - tz Cit ; :;t.?: :H 4 ; 9t a b t tlr S. it..1 VP J3%D b.: t. -. F, _ 7. Ct be ft -, a. it a?re. 0 O a r C. 4. r Cc. at x,.0 C 4 E -..., Pt_,. - a S $ 1_ * 5 6 (p a 1. Ct,;- : cj. 4 jj3 1 L 1 a o rale s 7) 1 s 1 1 a e R a laeoqt c. 1 ilaa 1d en sm ad r atr r F t it ah regina. rt ro i odta dro ir ii wolatt rod e a ii p a ffcto t : i 1 t K d a orand S 11 r 1 C a C c. d a at w i g avapt 94 c.4443 C U 1 t. t N. dl d r di )CR a atc. t 1 1 icdc t 1* S 1 L d 30 -c.. - S - -, fl. r - - C..t.. a R3 E. jl.. )!J --icc 1,?i c jr :? ç.t 5-. C -.z..p W C. 4t fl- -. ± a a: s. at. vi c,. 2r.-;c. t: c ± C... t W -.-r C r:: r. -,s r C CS C ) F -4 F. -. C - q Cb g a - L.. a - - A :. i tar 7 C 2,... br t 3. r. e C F Z Z t9k S 5 C i : -C fln. t; : C1t t i F.in; jw; e - Cc. - ; a e. r : :- F a i. CA. 0 - V a s e. d t 1 it C 1) . i.4 ;.% jc t f T P 1:1 tt n jfl flu., t 1 t%, t. H n ) at ii, ii Rib 5 Jt. 3) ti (t,;.. L ii 1k dl Li . w4 4 i 4 4 f 4 4( 4t 1 1.. :i : k 4* rd rtl 1 4,T4..)).14 i S. OiREO6..LL) *sr) :.: ozzwonj 4fl i,21sti.i flophsrurlt BO) 19 S)6 crthu.flwld i.ix. o. ins; o ii r 11i Th 1 Th 1 1,1t) 1 ) {.ti. 10 ( / ion oddi ) ol uc, npo1ca 1d /J 0/t j lsstj iocht ipop ipo N 41 1% \ N / t tlpd Flu \ 61.U!tiflhldttp!iP rrvns nd0!030 ) 000 PS() Lc, 111 1) 11 1 ] YjW p9 unj) ll c onupid P 0fltii1. [H p nod ( opt ii\)0101,i:1ttr) r, / //Th 01100/1./it. so OATSS1 d.woo : 10 lfl: t ...t.. i.. 4. a ) S a a L C tt 4 1.t 1 1%.. i. i.t iii i o 11 )i.ts t it C i Lsltti L j..ia lis. i ) ) a 4 ) % % _% % lli a 4 1 U i at . S podni T1SOt ( T C no t [) numzntjtqet j P 031St] tiuto]pjaj ( nt }! s l :iinu.n3j S nzur. T1,t.3sfl3.35 S53 sin up.tsnn c UOEJ s5.çjrjn.j non ;:sn.:n.n.!.. :..m.*: s. F ] ]) 15,) () 133:11.113)1,1 ( p313j 07) ii U \ 171 l5 11 t 51 rt]olotnln ii U S 0 17Q 11 (1 i (1 55 : fl ( 1 1 1)]i( lc 71(1 t) S si S (Al) ia C i :( S,1-5 ll 5 41 i 1 1 l tlf {( * tpojoxtur) P ti3u13js() C 4147j ) ] i idlj 1)1:10* :\ nn 1. j.76 L S a cli c %%. ilsic in. (1 t a.. i b - 1 1 Li it b 3, ut-s 1 1 is L a 1% j.s. La!tmtt.,atk tct tt *Jia ii a a. iljaal % a a i Pk : av 1 P p (iui1141 1) 1.iL ii ii P eq a ii p Si U 1 ) i a)liala%. S. ii c, P c ta i iil lit ta te.1 1 ( V t H /,) H 1 oo1o 6 H ifl PT 1 pp T Tt l ll ( p HP!) VlSi 115 ) 66 c wi no m S PT OE O0UTTP!PUUO() i ndop T H, 11 OOVll. (511 J T ihjo3[fl 3 V1 1 0 H }1 )3 V mld jil /3 fl V /,ih,/.ti.d. H c i JtHi.,.*..i*Hi H// )HH/\ PP 1 1j/.. (55 pp/,/(pflj PR 1S PL3V 5 31(31:1 1/ L 9/(3 SLS006XS 3i.1/ 5 i :/ - Okt iji 0 H ttch T\ 1H PTi( T1 H H H TT ..,)/OO. - ( A) flu ftj Oflrflç - ouqaid 0 flbtflçf - - 1t fl\//./fflt. %. not OiT///ltJfld 1\ 0U1 fllfl u*z9 j flhjfl/tiyflfl}j t/:ta Ofl fla utjuid /J7 O/fl tj fl:j.!v2 (At) fl1fl/u T j F ) t n )4/ A/ / 5/.r/T :/ A.... //4 05 /.ç!.j(j.fljflfl 0.1. L5T Ci OTitru y U nç!p11l(11u.t:) /.i\ tu:7 UU\.ujc.u.ç. fl//flfljrflf it rrifcct) it1kfifliffl Ull Ut?UlUU.Ffl) Ut. uuiw!.t/ TD :./UTs U/i /1 Upjrquu ;jrr ih:fl.4 4 1 lb i.1 (,j ( 1. ( L all.. a 1 )% t 1911kb C U.b. %Jiu.1 iii 1 (11 U it C ii lb W 4 (H S L. a, iit a. b a 4 dcl 1) ti 4..) ( L C % 4... :. i.... ,%t 4 i. i ti lii 1.it gi, t iii. t% ii a S all! itjjs i..1 fs fl a 41. a,. 4. L ) 11 ii C 3k... ;i. i b te ii...a 1.aL.,t ui.,it 1s1 t t j,i t Cd a i (%. %hh 1.1 a..l iii ii L L.t t Li! S 1 4 ii t 1 1) sill. i 1 L - S %L 1 Lu a.1. S..b4 i..;.. ;.; a %..5 Li. slls) $ l. a. t. i. ) 1 $ 1 u i. a b t b. ( C lb 1% t :.... ( kc ii t.1. liii. C 7 4 ( 1) lb.1 i a. t a % l j. (j N C a S 4 (.. 1.\ i.. lit,. %.,.. 0 L 2..i t l.t )i(% i L..i 1.1 i L. k t 1.%. ) a. kit L b t L..o.L 1/i.it ti 1a LL #4 \!t 4. ttt U... tit t. S b 9 9. % ,.t. L..a.t.1 %e6_ l% a ) i C a a. )..1 () P ,..,h1 %..._, 1 1_. i.a 4 S 1% blb S,, 1 C. C ttvcltt, ( ii iu.1 ii S ii C e t, lb V fl ) s:.\ ii. j 4 1..*).jt.t ) ) V.. Oi _ J {ca 1t..t... %.. 1..i c L a.ae. ge.t)j,.4 C si ).ij$i Ca)i wi t 11)L.t ds. p4. %).,2 t k.i.4 ). ii.% 9. 4J.1 a. / L.4 L ad 1 jj 1. %t ;. % ; i. i %. it, i i t t 4% S. %,.. -4 O. 111)005 Vc:-u fls mruponn e3pspfloads ourq 30!poD (%Tufi03 LLl? OuLunPwj) p e n1?ç VflV1Tfv :t. trtup.. c:.p... jss fluofla inwo;txs rv, t n:.t-.-.1 : ttflo6tzcrl) : 1tioj Jps GUOJOA - L OSVWOj UBS otj8o ; pt!po3.4.. S, ii) aqmzdo pos oapptq OUOZVOJ!Ssefl inunis guos. fl: RlZTjWO5 6u 5s)fl pu ir L10Z it) 10!9 VO!$0Uh!G VØOTORW)J 69 RUOflA WT8OOW3 80 L CS U S C!A 81 t L ttu1jj wa nmwouttrnj B!oo!p1rn 69 VTO-ui. t 001 ots2rnd UOO OAEpSOd SOgu2A ip PPSA fl l P p1. tthx) 9flUO!31 UT)!ZUUJlUfl1fiOJd UO ) SttJZ X 1. Liflht )fllflflø. 3S.MTfCi!P ;. :i (r!cg rndn.gq w nzotzeisud an 1Tmun?r)rnT!) totl T1flfl14 % tflt% : rflr :zsmtfq:1!uo!zttt1!flflflas J!11!ø1U 1?!U3l!S!tN lq / 47U od Li iitj VOl 07)111% i11111fl1)i0 (0:171)1001 m i Amnj ) 9j )14S0{9 PU1qz) 11(vmot so L ra nunj o Ui 01 7j 010 n dd, p Jimoq ) 01) i Am r ) 07 t0{ ) O.k 1001 :0111.fl.J0J..!.i ) o)i.s0:[ s 001 t 01 0 L 1 tll itl llt L 1 to Ao1 ] L 10 o ) A1 0 10fl 1t L...U1j\ 11 ll tl{) 11)11 11 J1 l 1) ) ll 1 N. 11 [OWflO[OJ c t1ioii0\ 1)1 0 7iA11 liflj\ (.L*[0)(OHL) i / op 111) )117) U0 100flTh O:00) 0)14010) (1:!om mo) )4 i. i p ) Uj[O PP OuoiZl.Al0110)),, ipp 0)1117 (1000 (.1011.i 0 :liiiii S i,ii.... 1:. 01}OJ0\ ) u:i pp :0)0) u t J[) i.i.u.101.(ij A ci s : at.loizuuaui! A.V lip JiC[d UiLLU j A!fla.[.u O flit1n t! S S 5 F.:.waaj aau. p OtUi3[ lilt.. A) F. F.F F F) too F:FFFF.F)F.:tF. F _ S s i 55)4 p5 p s iip ) toissado apap 51 ] 5L5 [11;,! U F F) r, S j )() 41 ) ) ll 4 XS ta iii as 55SF F.:) 1) j*j qota asnsjs 1 :PP çlp 10 _)0p5J /a{tiatLJ asp o p CA.) toils ) 3 5; 4pto3) 3 p5 ttl\.)uapo asowiif ):li:l11ix)iadu aaiisijifld.acis tossaaq aaspo F 4j4 )4jFj51 ass)f a id (p) wisp OSFJ 5 FF FF (L10Zdt(Y101 4) TAP OUasdd() Fi 01O5 5 ( o) F 14 4 d till SAd 505 sw*0.:., F :asai.pau moi.zup iuandas a sad!u!111a t aruaa spau1 np awos ap u.oiasa auoowsuonudoad aj 5.00 auajaoa Pti.1t1A oioas.onsçya.saa3 q) rsz.aaisj (N A) W thfl1 P0W) Ui.) P/ flstfl p spas p sad. oasqai.d p. cpunj V(.9. 1 g i. j %iy%. % 1)1... i. i ici ( C. 9-4 F ( L 1 t.pt.y,.s flit. l 1.s 1fl 4 JL1 (( r.t
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks